Archiv Duben 2016

CO ZBYDE PO NÁS

Promluva 6. neděle velikonoční C „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám“ (Jan 14, 27). Co je to za příslib v rámci Ježíšovy velekněžské řeči? Ježíš udílí pokoj, svůj pokoj, Boží pokoj, ne ten, jako dává svět. On…

POŽEHNANÝ MÁJ

Článek pro Jablonecký deník Moje duše je poetická. Nebo jinak řečeno, na svět, na život pohlížím očima básníka. Nemusím u toho nutně veršovat, ale spíš jako bych cítil, že jsem ústy přírody, událostí, situací nebo jinak nepostižitelných hnutí. Cítím…

Máj

Článek pro diecézní časopis Nalezl jsem zajímavou pranostiku: „Na prvního máje půjdeme do háje.“ Když pomineme úsměvné konotace tohoto lidového rčení, tak jistě přitakáme pozvání k procházce májovou – květnovou přírodou. Máj a les, zkráceně majáles,…

Otvírák střelecké soutěže

Vážení a milí ostrostřelci, když jsem opět dostal nabídku zde promluvit a být tak jedním z těch, kdo symbolicky otevřou dnešní střelecké závody, uvažoval jsem, jakým milým slovem přispět k radosti dnešního dne. Na mysli mi vytanul příběh z knihy…

KTERÉ VĚTVE?

Promluva na středu 5. neděle velikonoční „Pohané musí přijmout… a je třeba jim nařídit…“ (Sk 15, 5; liturgický překlad) Jak toto vyjádření kontrastuje s radostí apoštolů, kteří kudykoli prochází, mluví o své radosti z konverzí, ze svědectví, která…

MLÁDÍ

Recenze filmu Běží poslední minuty filmu Mládí od Paola Sorrentina, je sice půlnoc, ale já mám potřebu psát a rozdělit se o své emoce. Vynikající! Nebudu se zdržovat nějakou omáčkou. Každý z nás má zkušenost se svým stárnutím. V běhu let z našeho…

VLAJKA V OKNĚ

Článek pro Jablonecký deník V ulici, kde bydlím, někdo vyvěsil do okna vlajku Tibetu. Vůbec nic proti tomu nemám, chápu, že každý národ má právo na své sebeurčení. Vlajka v okně mi však připomenula něco jiného a to blížící se květnové oslavy konce…

Dokud milujeme

Promluva 5. neděle velikonoční C "Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ,Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království‘“ (Sk 14, 22). Není pro příliš optimistický výhled do budoucnosti,…

Vojtěch trochu jinak

Promluva na svátek svatého Vojtěcha – 23. 4. „Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.“ (Kol 1,…

SLOVO PÁNĚ SE ŠÍŘIT NEPŘESTALO

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale slovo Páně se šířit nepřestalo“ (Sk 12, 24). Slyšeli jsme „ale“. Ale co? Opět se musíme seznámit s kontextem dnešního čtení. Apoštol Petr byl vysvobozen ze žaláře a vrátil se k ostatním věřícím. Ráno…

« novější 1 2 starší »