Archiv Únor 2016

Omluva za nepsaní

omlouvám se všem, kdo pravidelně čtou moje blogy, za svou nečinnost. Jsem čtrnáct dní na vojenském cvičení a na psaní je to tu bídné. Navíc nikdo po mně nechce, abych mluvil, ale abych znal své místo v tvaru, poslouchal rozkazy a mířil co…

ODPOVĚDĚL - NEODPOVĚDĚL

Promluva 3. neděle postní C „Bůh řekl Mojžíšovi: ,JSEM, KTERÝ JSEM.ʻ“ (Ex 3, 14) Pro představování existují v naší kultuře pravidla: muž ženě, podřízený nadřízenému, mladý staršímu se představuje první. Představují se lidé v kolektivu, do kterého…

Koho že potkám

Řeč na koordinační poradě zaměstnanců jedné věznice Dnes poprvé jsem dostal příležitost navštívit toto prostředí, být účastný vaší porady, sledovat vás při rozdílení úkolů, které od vás společnost očekává. Zároveň je to má první příležitost ve vaší…

ÚKLADY

Promluva na středu po 2. neděle postní „Pojďme a něco si na Jeremiáše vymyslíme“ (Jer 18, 18). Když slyším tato zákeřná, jedovatá slova, běhá mi doslova mráz po zádech. Jsem totiž strašně naivní a optimistický. Domníval jsem se, že všichni lidé jsou…

PASTÝŘ VE ZNAMENÍ KŘÍŽE

Promluva na Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2. Mše s uvedením do katechumenátu „Hospodin je můj pastýř“ (Žl 23). Před lety jsem parafrázoval jeden biblický komentář na toto zvolání: „Hospodin je můj pastýř.“ V hebrejštině se jedná o dvě slova.…

NOSÍ V SOBĚ TOUHU

Promluva 2. neděle postní C „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat“ (Gn 15, 5). Každý z nás má jistě v sobě ukrytá přání. Některá jsou banální, jiná velkorysá a některá doslova existenciální. Někdy se můžeme trápit nenaplněností nebo…

PRONIKÁNÍ

Promluva na 1. neděli postní C „Ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme“ (vstupní modlitba). Když byla v devadesátých letech obnovována duchovní služba v armádě, zodpovědní za…

Nebýt netečný

Promluva na pátek po Popeleční středě „Nebýt netečný k vlastní krvi“ (Iz 58, 7). Tato slova jsme neslyšeli, protože liturgický překlad tento kus verše předkládá jinak: „Neodmítat pomoc svému bližnímu.“ A vůbec jsou v překladech dnešní první lekce…

Periodická inventura osobní spirituality

Promluva na úterý po 5. neděle mezidobí II. cyklus „A je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží“ (Mk 7, 4). Včera mne oslovil jeden starý muž: „Pane kaplane, má se při závěrečném požehnání klečet nebo stát?“ „Od liturgické reformy II. vatikánského…

BOŽÍ OBYDLÍ

Promluva na pondělí po 5. neděli mezidobí II. cyklus „Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš přebývat, vznešené obydlí, po všechny věky“ (1 Král 8, 13b). Přející člověk jistě dnes jásá nad optimistickým čtením. Jistě si vzpomínáte, jak Izraelité vychází…

« novější 1 2 starší »