Archiv Leden 2016

MILÁ SLOVA O MILOSTI

Promluva 4. neděle mezidobí C „Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst“ (Lk 4, 22; liturgický překlad). Možná se vám to bude zdát jako drobnost nestojící za řeč, ale toužím začít svou promluvu povzdechnutím nad vágním překladem…

ZNÍ OTEVŘENĚ

Promluva 3. neděle mezidobí C „Radost z Hospodina bude vaše síla“ (Neh 8, 10) Pojďme se seznámit s kontextem prvního čtení, protože je velice zajímavý. Jméno Ezdráš se překládá jednoduše „Pomoc“, Nehemiáš „Hospodin potěšuje“. Jména vždy v Bibli…

Jednomu muži

Je mi ctí, že mohu být přítomen této události, byť smutné, při níž uděláme tečku za životem vašeho manžela, tatínka a kamaráda. Děkuji také za důvěru, kterou ve mně vkládáte, že moje slova doprovodí tento obřad, ačkoli jsem ho osobně nepoznal.…

Tradiční hodnoty

Článek pro Jablonecký deník Při každodenním pozorování světa se snažím vstupovat do dění a to až k jeho kořenům. Neustále si připomínám, jak je důležité nenechat se vláčet emotivními interpretacemi, nepropadat zmatenosti a snaze o manipulaci za…

PRINCIP ZNAMENÍ

Promluva 2. neděle mezidobí C „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu“ (Jan 2, 11). „,Počátek znamení‘ – evangelista Jan má každé své slovo promyšlené, každé slovo je symbolem, který odkazuje na něco dalšího,“…

Hledám tě za úsvitu

Promluva na středu 1. neděle mezidobí II. cyklus „Odešel na pusté místo a tam se modlil“ (Mk 1, 35). Ve dnešním příběhu z evangelia si můžeme připomenout určitě dvě důležité skutečnosti ze života Ježíše a těch, kteří touží napodobovat jeho styl.

Nezodpovězená otázka

Článek pro Jablonecký deník Před Vánocemi jsem měl besedu v jablonecké městské knihovně. Lidem, kteří přišli, jsem dal možnost psát na lístečky své otázky. Beseda se nesla v srdečném duchu, na lístečky se ani nedostalo. Když jsem se chystal, že je…

Uzel na laně

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl…

MYSTIKOVÉ VŠEDNÍHO DNE

Promluva na Svátek Křtu Páně C „Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe…“ (Lk 3, 21) Jsou věřící, kteří přicházejí na mši a hodnotí její úroveň podle kázání a vůbec vystupování kněze. Neříkám, že to…

Jsem potěšen českými ateisty

Nedávno jsem si pohrával s tématem ateismu. Na internetu jsem otevřel stránky Občanského sdružení ateistů České republiky. Četl jsem si základní otázky a odpovědi, které vymezují tuto skupinu. Po několika dnech jsem si vybavil určitou atmosféru…

« novější 1 2 starší »