Archiv Listopad 2015

Rosa rosička

Jeden adventní postřeh Každé ráno zpívám tradiční „Rorate caeli de super et nubes pluant iustum…“ Od minulého týdne mne drží scéna z Eliášova příběhu: „Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň" (1 Kál 18, 44). Boží slovo je jako déšť,…

Protokletos

Promluva na Svátek svatého Ondřeje – 30. 11. „Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona…“ (Jan 1, 40-41) V evangeliích se nachází řekněme tři verze…

U ROZSVĚCENÍ VONOČNÍHO STROMU

Promluva při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Bedřichově I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou…

CÍRKEVNÍ SILVESTR

Článek pro Jablonecký deník Orloj na Staroměstském náměstí v Praze je opravdový div. Není pouhými hodinami, ale ukazuje plynutí času ve své plnosti: minuty, dny, údobí, pohyb planet i slunce. Mluví o plynutí času. A jako slavíme přelom kalendářního…

ZMÍRAT STRACHEM

Promluva 1. neděle adventní C „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět“ (Lk 21, 26). Než jsem začal připravovat kázání, které je jakýmsi pomyslným skokem do adventní doby, sledoval jsem videa z války v Sýrii. Bylo mi…

Mikulášská jízda

Článek pro Jablonecký deník Stál jsem na autobusové zastávce. Tu mou pozornost upoutal plakátek: „Mikulášská jízda, která pojede v sobotu 28. listopadu…“ Cože?! Zůstal jsem v ohromení.

JAK DISKUTOVAT S FUNDAMENTALISTOU?

Zrovna dneska jsem měl příležitost vzpomenout si na otázku, která mi byla před nedávnem položena: „Jak bys diskutoval s fundamentalistou?“ Propojil jsem si tuto otázku se cvičením, které nám uložila vyučující v rámci oboru dramatická výchova. Bylo…

PROCES UVĚŘENÍ A VĚŘENÍ

Promluva na pátek 32. neděle mezidobí I. cyklus „Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha“ (Žl 19, 2; liturgický překlad) Velice intenzivně prožívám nesamozřejmost víry. Jak dlouhá může být ona vnitřní pouť člověka: Slyší hlas…

NA POZADÍ UDÁLOSTÍ, KTERÉ NÁS OBKLOPUJÍ

Promluva 33. neděle mezidobí B „Od fíkovníku si vezměte poučení“ (Mk 13, 28). Skutečně, potřebujeme se mnoho učit, chtít se učit, jak malé dítě sát informace, příklady, souvislosti. Vše, co nás obklopuje, nás učí. Čemu? Vztahu k Bohu i k lidem,…

CO BYCH ŘÍKAL, KDYBYCH ŘÍKAL

Co bych říkal, kdybych měl něco říkat k 17. listopadu, ke Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva? O sametové revoluci již hovořit nechci. Přijde mi, že vše podstatné o jejím přínosu do národních dějin či o morálním závazku…

« novější 1 2 starší »