Archiv Srpen 2015

K OTEVŘENÍ NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY

Grabštejn, 21. srpna 2015 První myšlenka, která se mi drala ze srdce a mysli na rty, byla o důvěře či nedůvěře. Je to téma, která mám v podvědomí spojené se dnešním dnem 21. srpnem, připomínkou vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země, aby byl…

DEN V PŮLCE SRPNA

Úvaha k 21. srpnu Je hluboce lidská, dokonce se dotýká nejhlubší duchovní skutečnosti. Je nutností a to takovou, že předčí mnoho jiných základních lidských potřeb. Získáváme ji na samém začátku života a to dokonce již v mateřském lůně. Ale také ji…

MEGALA

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „Od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1, 48b-49a liturgický překlad). Mariin chvalozpěv se církev modlí každý den. Patří k…

KDO JE MOUDRÝ?

Promluva 20. neděle mezidobí B „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří“ (Ef 5, 15). Poslední dobou se v mysli vracím k pravdě zjevené v Písmu, že „člověk je stvořený k obrazu a podobě Boží“. Z…

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ VE SLUŽBĚ

Následující text nebude kázání, spíše se chci rozdělit o prožitek Božího slova. V tyto dny sloužím ve Vrběticích, kde ve službách policie hlídáme vnější perimetr vybuchlého muničního skladu. Šest hodin střežíme přidělený sektor, dvanáct hodin máme…

V DEN PORCIUNKULE

Promluva 18. neděle mezidobí B Poutní chrám Chlumek u Luže 2. srpna – slavnost Porciunkule Dnešní den se střetává nedělní oslava Kristova zmrtvýchvstání s františkánským svátkem Panny Marie Andělské z Porciunkule. V průběhu liturgie jsme doposavad…

LÁSKA A DŮVĚRA

Promluva na svatbě Zdeňka a Jany „Toto je kost z mých kostí“ (Gn 2, 23). Nechci tu žonglovat ani se slovíčky, ani s touto kostí, jde mi totiž o metaforu, jak se to má mezi mužem a ženou v manželství na základě Písma.