Archiv Červenec 2015

PIETNÍ AKT V TONGRUNDU

Kunratice u Frýdlantu v Čechách "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici ve svém ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je…

ČASNOST NAŠÍ SLUŽBY

Promluva na památku sv. Marty – 29. 7. „Dej, ať povzbuzeni jejím příkladem svědomitě sloužíme Kristu ve svých bratřích…“ (Vstupní modlitba) Tak jen několik řádků ke světici dnešního dne. Přijde mi, že z jejího života víme tak málo, zatímco o tom…

ABSENCE

Promluva na Svátek svatého Tomáše – 3. 7. „Tomáš, jinak Didimos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel“ (Jan 20, 24). Modlil jsem se a narazil přitom na úvodní verš dnešního evangelia: „Nebyl s nimi.“ A kde byl? Kde byl ten,…

POSLÁN

Promluva na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje „Poslal mě zvěstovat radostnou zprávu“ (Iz 61, ). Když jsem byl malý, posílal mě děda se džbánkem pro pivo. Dal mi vždy nějakou tu korunu navíc, abych si mohl koupit limonádu. Pivo jsem tak neměl potřebu…