Archiv Červen 2015

Když nás smysly zrazují

Promluva 13. neděle mezidobí B „Neboj se, jen věř“ (Mk 5, 36). Četl jsem si texty dnešní neděle znovu a znovu, ale nemohl jsem najít v tom klubíčku myšlenek ten správný konec, abych mohl začít vytvářet svou promluvu, až konečně mi pomohl jeden…

JSEM CHVILKU SVATÁ

Promluva 12. neděle mezidobí B „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2 Kor 5, 17) „A jsem chvilku svatá!“ Zvolala nedávno moje kamarádka po zpovědi. Když jsme byli pokřtěni, ocitli jsme se v bezprostřední…

DOMINO LÁSKY

Promluva na svatbě Zuzky a Petra „Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat“ (1 Jan 4, 11). Apoštol Jan ve svých listech rozehrává hru lásky. Ta má počátek v Bohu, je s námi sdílena a vyvolává v nás odezvu, odpověď,…

POSTŘEHY Z PIETNÍCH AKTŮ

Zúčastnil jsem se pietních aktů k příležitosti připomínky hrdinství našich výsadkářů v operaci Anthropoid, během které zabili třetího muže nacistické říše Reinharda Heydricha. Jsem rád, že se jako voják dozvídám o možnosti fyzicky vzdát hold hrdinům…

Láskyplné přitahování

Promluva při udílení svátosti křtu „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec“ (Jan 3, 16). Jsme svědky určité hry uvnitř Nejsvětější Trojice: Otec přitahuje ke Kristu pomocí Ducha svatého, aby jednou Kristus doprovodil člověka k Bohu…

AČ MÉ TĚLO TLOUSTNE...

Promluva 11. neděle mezidobí B „Když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny…“ (Mk 4, 32) Asi před půl rokem jsem začal tloustnout. Asi se mám dobře, asi mi chutná, dost možná zapracovaly geny. Těžko, těžko se mi s tím něco dělá, ba dokonce je to…

Matěj Adolf Ivo Jakub

Promluva při udílení svátosti křtu „Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni“ (Řím 8, 28). Bůh, který „určuje počet hvězd a každou volá jménem“ (Žl 147, 4), „povolal jménem“ (Iz 43, 1) i každého…

CHCE POCHOPIT SEBE

Promluva na středu 10. neděle mezidobí I. cyklus „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského“ (Mt 5, 20). Tak to je verš, který organicky patří k dnešnímu evangeliu, ale…

SLAVNOST PŘIJÍMÁNÍ

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně – B „Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: ,Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.‘ Mojžíš vzal krev,…