Archiv Květen 2015

MOUDROST V OTÁZKÁCH

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice – B „Ptej se“ (Dt 4, 32). Ve skautu mi říkají Kouma, takže ona pobídka „ptej se“ je jedno z mých životních témat. Zkrátka: „Moudrost se pozná podle schopnosti klást otázky“. „Kdo se moc ptá, moc se dozví.“ …

LURDY 2015

Ve dnech 15. – 17. května proběhla 57. mezinárodní vojenská pouť do francouzských Lurd. Zúčastnili se jí i zástupci české armády v čele s generálmajorem Jaroslavem Kociánem a hlavním kaplanem plk. Janem Kozlerem.

NASTAVME TVÁŘ VĚTRU

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého – B „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.“ (Sk 2, 1-2) Máme zkušenost s osvěžujícím…

UNAVENÝM

Promluva na Slavnost seslání Ducha svatého – vigilie „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti“ (Řím 8, 26). Před nějakým časem se mi svěřovala jedna paní, že po letech služby pro farnost je unavená. Stýskala si na to, že její počínání nemá…

Habitus operativus bonus

Slovo při předávání Jánského plakety dobrovolným dárcům krve Říká se, že dobrý politik je ten, který je znovu zvolen. Analogicky bychom mohli říci, že host, je-li znovu pozván, je dobrým hostem. Proto děkuji za opětovné pozvání a možnost být u toho,…

Konečně!

"Odvrácená tvář Měsíce vychází bledým stínem na prvních stránkách žurnálů." (František Hrubín) - - -

Lýdie se srdcem otevřeným

Promluva na pondělí 6. neděle velikonoční „Pán jí (Lýdii) otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: ,Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu.‘“ (Sk 16, 15)…

ŽIVOTE, DÍKY, ŽES NESTÁL

Promluva 6. neděle velikonoční B „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 12-13) Čím déle uvažuji o Ježíšově lásce a jeho přikázání, tím…

VELKORYSÁ MODLITBA

Promluva k pietnímu aktu při příležitosti 70. výročí konce II. sv. války (Juda Makabejský) uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom…

ŽIVOT V KRISTU

Promluva 5. neděle velikonoční B „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.“ (Jan 15, 4) Nedávno jsem vedl velice živou až vášnivou debatu, která bohužel…