Archiv Květen 2015

31. 5. 2015 9:28
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice – B „Ptej se“ (Dt 4, 32). Ve skautu mi říkají Kouma, takže ona pobídka „ptej se“ je jedno z mých životních témat. Zkrátka: „Moudrost se pozná podle schopnosti klást otázky“. „Kdo se moc ptá, moc se dozví.“ …


25. 5. 2015 10:39
Rubrika: ČLÁNKY

Ve dnech 15. – 17. května proběhla 57. mezinárodní vojenská pouť do francouzských Lurd. Zúčastnili se jí i zástupci české armády v čele s generálmajorem Jaroslavem Kociánem a hlavním kaplanem plk. Janem Kozlerem.


24. 5. 2015 7:27
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého – B „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.“ (Sk 2, 1-2) Máme zkušenost s osvěžujícím…


23. 5. 2015 9:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost seslání Ducha svatého – vigilie „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti“ (Řím 8, 26). Před nějakým časem se mi svěřovala jedna paní, že po letech služby pro farnost je unavená. Stýskala si na to, že její počínání nemá…


20. 5. 2015 7:52
Rubrika: ČLÁNKY

Slovo při předávání Jánského plakety dobrovolným dárcům krve Říká se, že dobrý politik je ten, který je znovu zvolen. Analogicky bychom mohli říci, že host, je-li znovu pozván, je dobrým hostem. Proto děkuji za opětovné pozvání a možnost být u toho,…


12. 5. 2015 8:05
Rubrika: ČLÁNKY

"Odvrácená tvář Měsíce vychází bledým stínem na prvních stránkách žurnálů." (František Hrubín) - - -


11. 5. 2015 11:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 6. neděle velikonoční „Pán jí (Lýdii) otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: ,Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu.‘“ (Sk 16, 15)…


9. 5. 2015 7:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 6. neděle velikonoční B „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 12-13) Čím déle uvažuji o Ježíšově lásce a jeho přikázání, tím…


8. 5. 2015 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva k pietnímu aktu při příležitosti 70. výročí konce II. sv. války (Juda Makabejský) uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom…


2. 5. 2015 7:20
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle velikonoční B „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.“ (Jan 15, 4) Nedávno jsem vedl velice živou až vášnivou debatu, která bohužel…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona