Archiv Duben 2015

POIMEN KALOS

Promluva 4. neděle velikonoční B „Já jsem pastýř dobrý“ (Jan 10, 11). Už jsem nějaký ten pátek ze školy, ale vzpomenul jsem si na řeckou verzi tohoto verše: „Ego eimi ho poimen kalos.“ Zní to poněkud exoticky, ale věřím, že nás to povzbudí objevovat…

SLOVO A POŽEHNÁNÍ PŘED ZAČÁTKEM STŘELECKÉ SOUTĚŽE

Děkuji, že jsem byl osloven, abych zde promluvil a jako vojenský kaplan vám požehnal. Díky panu Chromkovi se mi do rukou dostala užitečná brožurka o žehnání a svěcení různých vojenských nástrojů: zbraní, mečů, praporů, hradeb, kulí… Občas se stane,…

NÁKLONNOST, LÁSKA A TOUHA

Promluva na památku svaté Kateřiny Sienské – 29. 4. „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým“ (Mt 11, 25). Kdo navštívil Sienu, potvrdí, že patří mezi nejkrásnější středověká města…

VŽDY MÁME KOHO MILOVAT

Promluva 3. neděle velikonoční B „V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů“ (Lk 24.47). Všechna čtení dnešní bohoslužby slova spojuje téma „hřích – pokání – odpuštění“. Přesto bych naši pozornost chtěl nasměrovat ještě na jeden…

VYHNÁNI VEN

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.“ (Sk 11, 20…

VLAST - VĚDOMÍ DOMOVA

Dostal jsem potřebu zamyslet se nad tématem „láska k vlasti“. Kdybych se měl skrz tento obrat dívat kolem sebe, zachvátil by mne smutek a trudomyslnost. Chovám v sobě neblahé tušení, že se láska k vlasti dnes moc nenosí nebo je vyvanulým, archaickým…

PŘES PRONÁSLEDOVÁNÍ RADOST

Promluva na středu 3. neděle velikonoční „Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve… Saul se však snažil církev zničit.“ (Sk 8, 1a.3a) Pronásledování a úsilí zničit církev provází křesťany od začátku po celé dějiny až do přítomnosti. Je…

DEN STVOŘENÝ PRO RADOST

Promluva na 2. neděli velikonoční B „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Žl 118, 24). Doufám, že každý z nás aspoň jednou za čas dostane chuť zazpívat tento biblický verš, tuto „novou píseň“ (Zj 14, 3). Je to ve…

UCHOP HO!

Promluva na Bílou sobotu Cestou do Srbské Kamenice mne napadlo, že bych mohl letos kázat inspirován studiem a rozjímáním šestého čtení velikonoční vigilie, které je vzato k knihy Baruch. Už samotný název nám může znít poněkud exoticky. Až tak často…

SVOBODNÍ

Promluva na Slavnost Vzkříšení Z prostřeného stolu Božího slova si dovolím vybrat jednu chutnou porci. Je ze druhého čtení z listo Kolosanům: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží“ (Kol…

« novější 1 2 starší »