Archiv Duben 2015

30. 4. 2015 16:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 4. neděle velikonoční B „Já jsem pastýř dobrý“ (Jan 10, 11). Už jsem nějaký ten pátek ze školy, ale vzpomenul jsem si na řeckou verzi tohoto verše: „Ego eimi ho poimen kalos.“ Zní to poněkud exoticky, ale věřím, že nás to povzbudí objevovat…


29. 4. 2015 19:08
Rubrika: ČLÁNKY

Děkuji, že jsem byl osloven, abych zde promluvil a jako vojenský kaplan vám požehnal. Díky panu Chromkovi se mi do rukou dostala užitečná brožurka o žehnání a svěcení různých vojenských nástrojů: zbraní, mečů, praporů, hradeb, kulí… Občas se stane,…


29. 4. 2015 17:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svaté Kateřiny Sienské – 29. 4. „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým“ (Mt 11, 25). Kdo navštívil Sienu, potvrdí, že patří mezi nejkrásnější středověká města…


28. 4. 2015 22:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 3. neděle velikonoční B „V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů“ (Lk 24.47). Všechna čtení dnešní bohoslužby slova spojuje téma „hřích – pokání – odpuštění“. Přesto bych naši pozornost chtěl nasměrovat ještě na jeden…


28. 4. 2015 18:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.“ (Sk 11, 20…


22. 4. 2015 18:50
Rubrika: ČLÁNKY

Dostal jsem potřebu zamyslet se nad tématem „láska k vlasti“. Kdybych se měl skrz tento obrat dívat kolem sebe, zachvátil by mne smutek a trudomyslnost. Chovám v sobě neblahé tušení, že se láska k vlasti dnes moc nenosí nebo je vyvanulým, archaickým…


22. 4. 2015 18:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 3. neděle velikonoční „Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve… Saul se však snažil církev zničit.“ (Sk 8, 1a.3a) Pronásledování a úsilí zničit církev provází křesťany od začátku po celé dějiny až do přítomnosti. Je…


12. 4. 2015 7:01
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 2. neděli velikonoční B „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Žl 118, 24). Doufám, že každý z nás aspoň jednou za čas dostane chuť zazpívat tento biblický verš, tuto „novou píseň“ (Zj 14, 3). Je to ve…


6. 4. 2015 16:31
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Bílou sobotu Cestou do Srbské Kamenice mne napadlo, že bych mohl letos kázat inspirován studiem a rozjímáním šestého čtení velikonoční vigilie, které je vzato k knihy Baruch. Už samotný název nám může znít poněkud exoticky. Až tak často…


6. 4. 2015 16:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Vzkříšení Z prostřeného stolu Božího slova si dovolím vybrat jednu chutnou porci. Je ze druhého čtení z listo Kolosanům: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží“ (Kol…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona