Archiv Březen 2015

27. 3. 2015 8:35
Rubrika: ČLÁNKY

Jsou to opravdu jen poznámky, nic uceleného, nic souvislého: Na jednu kapku medu se chytí více much než na sud octa (sv. František Saleský). Jestliže si myslíte, že nemáte být za co vděční, zamyslete se, zda je s vámi vše v pořádku (anonym).…


27. 3. 2015 8:18
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Květnou neděli B „Zástupy, které šly před ním a za ním, volaly: ,Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!‘“ (Mt 21, 9) Snad celý náš národ v těchto dnech žije průjezdem jednoho…


22. 3. 2015 10:52
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle postní B „Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: ,Pane, rádi bychom viděli Ježíše.‘“ (Jan 12, 20) Já překladatele…


19. 3. 2015 16:04
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva při příležitosti požehnání pomníku padlému vojákovi z doby napoleonských válek v Křížanech u Liberce. „Vojáci! Vojáci přijeli!“ To je zvolání, které jsem uslyšel, když jsem začal přemýšlet nad slovy, která tu dnes pronesu. Zvolání, které…


19. 3. 2015 10:39
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na úterý 4. neděle postní „Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možnost přebrodit; voda vystoupala a muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit“ (Ez 47, 5). Při naslouchání známého Ezechielova proroctví se mi tentokrát…


19. 3. 2015 10:21
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 4. neděle postní B „Všichni kněžští předáci a lid se mnohokráte zpronevěřili, jednali podle kdejakých ohavností pronárodů a poskvrnili Hospodinův dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě“ (2 Kron 36, 14). První čtení je smutné čtení,…


19. 3. 2015 9:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost svatého Josefa „Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou“ (Vstupní antifona, srov. Lk 12, 42). Od poloviny devatenáctého století začala průmyslová revoluce. V naší kultuře přestali být otcové…


6. 3. 2015 10:08
Rubrika: ČLÁNKY

Záměrně jsem pro tuto chvíli vybral biblické úryvky, ve kterých se hovoří o létání: „Zamířím-li k nebi, jsi tam… I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, … tvoje ruka mě tam doprovodí.“ (Žl 139) „Ano, daleko bych letěl, spěchal do bezpečí…“ (Žl 55)…


5. 3. 2015 0:05
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 2. neděle postní B Nechám vás nahlédnout do kuchyně vzniku dnešní promluvy. Četl jsem si texty a zarazil jsem se na vstupní antifoně. To mi stačilo. Škoda, že tento verš, který udává charakter celé slavnosti, který je jakýmsi předznamenáním…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona