Archiv Únor 2015

JEVIŠTĚ VĚČNOSTI

Tři romantické záblesky jednoho marnivě bohatého života zpracované jako úloha (napište: a) začátek nějakého příběhu; b) napište jeho střed; c) napište samotný závěr) v rámci cvičení kurzu osobnostního rozvoje na pedagogicko-psychologické fakultě…

LIDÉ UZAVŘENÍ NA SVÉ POUŠTI

Promluva 1. neděle postní B „Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali“ (Mk 1, 13). Uplynulý týden byl na setkávání s různými lidmi velice bohatý. Jedno, velice letmé, se mi nyní vybavilo v mysli.…

PŘEHOZENÍ ZÁLOŽEK

Postní úvaha Dnes, v úterý před Popeleční středou, jsem slavil mši. V jejím závěru jsem si uvědomil, že bude nutné přehodit záložky v misálu, v breviáři. Díky tomu, že jsou Velikonoce pohyblivé, dojde neočekávaně k přehození záložek. Je to docela…

JAK UZDRAVUJE VÍRA?

Promluva 6. neděle mezidobí B „Přijde k němu malomocný“ (Mk 1, 40). Opravdu jsem pro tentokrát neměl žádný nápad na promluvu ani mi nepomohly recepty kněží kazatelů z Katolického týdeníku tohoto týdne. Musel jsem otevřít chytrou literaturu, aby mi…

ČERVI, STRUPY A HNIS

Promluva 5. neděle mezidobí B „Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé“ (Mk 1, 32). Evangelista poté konstatuje, že „uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy“. Pokusme se tentokrát neorientovat na uzdravení,…