Archiv Leden 2015

30. 1. 2015 15:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 4. neděle mezidobí B „V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: ,Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.‘“ (Mk 1, 23-24) Nechci malovat čerty na zeď. Patřím…


28. 1. 2015 13:22
Rubrika: ČLÁNKY

ÚVOD Dostal jsem příležitost zamyslet se nad tématem dvojakosti. Začnu představením se. Sloužím jako kněz. Moje postavení je velice exponované. Nejen že jsem zodpovědný za sebe sama, své jednání, ale jsem povolán, abych se vyjadřoval k etickému…


28. 1. 2015 12:57
Rubrika: ČLÁNKY

Ty se pořád usmíváš. Co sis šňupnul… Ty to vlastně máš v popisu práce.“ To jsou slova, která v různých variantách slýchávám docela často. Na pozadí určité staženosti, naštvanosti, znechucení, únavy, rozčarování působí usmívání se nebo dokonce…


25. 1. 2015 9:56
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 3. neděle mezidobí B „Podoba tohoto světa pomíjí“ (1 Kor 7, 31). Tato slova mohou nést tři významy. První vyplývá z historicko-kritického způsobu výkladu Bible. V jakém kontextu byla tato slova napsána? Ke komu se apoštol Pavel obrací?


23. 1. 2015 7:36
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Ildefonse – 23. 1. „Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu“ (Mk 3, 13). Památka svatého Ildefonse se letos potkala s evangeliem, ve kterém Ježíš volí své apoštoly. Volí si konkrétní muže. V…


21. 1. 2015 16:36
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svaté Anežky Římské – 21. 1. „Všemohoucí Bože, ty si vybíráš, co je v očích světa slabé, abys zahanbil, co je silné… dej nám sílu, abychom byli pevní ve víře.“ (Vstupní modlitba) Nad ránem jsem se vzbudil a otevřel jsem si…


9. 1. 2015 11:59
Rubrika: ČLÁNKY

PERU (HUASCARAN) 1970 – BEDŘICHOV 2015 Úkon kajícnosti Přemýšlím nad otázkou: Kdy člověk umlká? Kdy začne naslouchat? Kdy se ponoří do svého nitra? Když je přítomen moci přírodních živlů, když se setká s tajemstvím, které ho převyšuje, když žasne,…


8. 1. 2015 16:37
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 8. ledna „Láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.“ (1. Jan 4, 7; liturgický překlad) To jsou slova Písma svatého, Boží slova. Pokud nejsou pravdivá, pak je…


5. 1. 2015 10:11
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Zjevení Páně „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2, 11). Mágové, mudrci, vědci, astrologové před dítětem Ježíšem –…


3. 1. 2015 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 2. neděle po Narození Páně „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí“ (Jan 1, 16). Letošní přelom kalendářního roku byl pro mne až příliš hlučný. Tolik dělbuchů a ohňostrojů jsem v takovém maličkém městečku nečekal.…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona