Archiv Leden 2015

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO

Promluva 4. neděle mezidobí B „V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: ,Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.‘“ (Mk 1, 23-24) Nechci malovat čerty na zeď. Patřím…

Dvojakost

ÚVOD Dostal jsem příležitost zamyslet se nad tématem dvojakosti. Začnu představením se. Sloužím jako kněz. Moje postavení je velice exponované. Nejen že jsem zodpovědný za sebe sama, své jednání, ale jsem povolán, abych se vyjadřoval k etickému…

Blbá nálada

Ty se pořád usmíváš. Co sis šňupnul… Ty to vlastně máš v popisu práce.“ To jsou slova, která v různých variantách slýchávám docela často. Na pozadí určité staženosti, naštvanosti, znechucení, únavy, rozčarování působí usmívání se nebo dokonce…

PODOBA TOHOTO SVĚTA POMÍJÍ

Promluva 3. neděle mezidobí B „Podoba tohoto světa pomíjí“ (1 Kor 7, 31). Tato slova mohou nést tři významy. První vyplývá z historicko-kritického způsobu výkladu Bible. V jakém kontextu byla tato slova napsána? Ke komu se apoštol Pavel obrací?

ILDEFONS A SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH

Promluva na památku sv. Ildefonse – 23. 1. „Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu“ (Mk 3, 13). Památka svatého Ildefonse se letos potkala s evangeliem, ve kterém Ježíš volí své apoštoly. Volí si konkrétní muže. V…

S ÚCTOU BUDU VYSLOVAT JEJICH JMÉNO

Promluva na památku svaté Anežky Římské – 21. 1. „Všemohoucí Bože, ty si vybíráš, co je v očích světa slabé, abys zahanbil, co je silné… dej nám sílu, abychom byli pevní ve víře.“ (Vstupní modlitba) Nad ránem jsem se vzbudil a otevřel jsem si…

Zádušní bohoslužba za zemřelé horolezce a Jizerskou 50

PERU (HUASCARAN) 1970 – BEDŘICHOV 2015 Úkon kajícnosti Přemýšlím nad otázkou: Kdy člověk umlká? Kdy začne naslouchat? Kdy se ponoří do svého nitra? Když je přítomen moci přírodních živlů, když se setká s tajemstvím, které ho převyšuje, když žasne,…

KDO MILUJE, JE Z BOHA

Promluva na 8. ledna „Láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.“ (1. Jan 4, 7; liturgický překlad) To jsou slova Písma svatého, Boží slova. Pokud nejsou pravdivá, pak je…

Ještě nevyšlo všechno najevo

Promluva na Slavnost Zjevení Páně „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2, 11). Mágové, mudrci, vědci, astrologové před dítětem Ježíšem –…

VRÁTÍME SE ŽIVÍ

Promluva 2. neděle po Narození Páně „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí“ (Jan 1, 16). Letošní přelom kalendářního roku byl pro mne až příliš hlučný. Tolik dělbuchů a ohňostrojů jsem v takovém maličkém městečku nečekal.…