Archiv Listopad 2014

PROMLUVA PŘI PŘÍLEŽITOSTI ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V BEDŘICHOVĚ

Kolem nás je les, hory pokryté lesy. My se ale scházíme kolem jednoho stromu, který je ozdoben, aby vynikla jeho jedinečnost. Najednou si ho všímáme, obdivujeme jeho urostlost, zeleň na pozadí jinak šedivé krajiny (a doufejme, že letos konečně i…

ORCHESTR

Promluva na pondělí 34. neděle mezidobí I. cyklus Ve dnešním prvním čtení mne zaujal následující verš: „A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje“ (Zj 14, 2).…

V mlhavém a mračném čase

Promluva na Slavnost Ježíše Krista Krále A „… v mlhavém a mračném čase“ (Ez 34, 12, liturgický překlad). Jako kdyby celá příroda rezonovala svým listopadovým počasím se slovy Písma. Olověná obloha, ze tmy do šera a ze šera do tmy, studené vlhko,…

OD ANDĚLŮ K BERÁNKOVI

Promluva na čtvrtek 33. neděle mezidobí II. cyklus „Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: ,Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?‘“ (Zj 5, 2) Poslední dobou se setkávám s lidmi, kteří jsou „upjatí anděly“.…

Matylda - Slavíček Boží

Promluva na památku sv. Mechtildy (Matyldy z Hackeboru) – 19. 11. „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina“ (Žl 150, 6). „Hle, dveře do nebe otevřené“ (Zj 4, 1). V církevním kalendáři je tolik svatých, kteří čekají, až objevíme jejich často skrytý…

K SEDMNÁCTÉMU LISTOPADU

Myslel jsem si, že k 17. listopadu nic nenapíšu. Byl jsem bez inspirace a neměl jsem tu potřebu. Když jsem se však zúčastnil oficiálního kladení květin u památníku obětem komunismu, řekl jsem si, že se o několik podnětů rozdělím.

PODNIKAVOST

Promluva 33. neděle mezidobí A „Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.“ (Mt 25, 16-18)…

Vymanila se ze schémat

Promluva na památku sv. Anežky České – 13. 11. „Snad proto byl na čas od tebe odloučen, bys ho měl navěky – ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra“ (Fil 15-16a). Jaké dobrodružství nám připravuje Bůh, když proměňuje…

Dušechvat

Promluva na památku sv. Josafata – 12. 11. Svatý biskup Josafat vstoupil do řádu baziliánů v roce 1604 a zemřel v roce 1623. Od těchto dvou letopočtů bych odvinul svou krátkou úvahu.

Lev a Kristus

Promluva na památku sv. Lva I. Velikého – 10. 11. „Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství…“ (Tit 1, 1) Tento úvod listu apoštola Pavla Titovi je vhodným…

« novější 1 2 starší »