Archiv Listopad 2014

30. 11. 2014 14:51
Rubrika: ČLÁNKY

Kolem nás je les, hory pokryté lesy. My se ale scházíme kolem jednoho stromu, který je ozdoben, aby vynikla jeho jedinečnost. Najednou si ho všímáme, obdivujeme jeho urostlost, zeleň na pozadí jinak šedivé krajiny (a doufejme, že letos konečně i…


24. 11. 2014 8:41
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 34. neděle mezidobí I. cyklus Ve dnešním prvním čtení mne zaujal následující verš: „A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje“ (Zj 14, 2).…


21. 11. 2014 9:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Ježíše Krista Krále A „… v mlhavém a mračném čase“ (Ez 34, 12, liturgický překlad). Jako kdyby celá příroda rezonovala svým listopadovým počasím se slovy Písma. Olověná obloha, ze tmy do šera a ze šera do tmy, studené vlhko,…


20. 11. 2014 17:47
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na čtvrtek 33. neděle mezidobí II. cyklus „Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: ,Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?‘“ (Zj 5, 2) Poslední dobou se setkávám s lidmi, kteří jsou „upjatí anděly“.…


19. 11. 2014 10:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Mechtildy (Matyldy z Hackeboru) – 19. 11. „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina“ (Žl 150, 6). „Hle, dveře do nebe otevřené“ (Zj 4, 1). V církevním kalendáři je tolik svatých, kteří čekají, až objevíme jejich často skrytý…


17. 11. 2014 11:12
Rubrika: ČLÁNKY

Myslel jsem si, že k 17. listopadu nic nenapíšu. Byl jsem bez inspirace a neměl jsem tu potřebu. Když jsem se však zúčastnil oficiálního kladení květin u památníku obětem komunismu, řekl jsem si, že se o několik podnětů rozdělím.


15. 11. 2014 11:57
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 33. neděle mezidobí A „Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.“ (Mt 25, 16-18)…


14. 11. 2014 12:07
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Anežky České – 13. 11. „Snad proto byl na čas od tebe odloučen, bys ho měl navěky – ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra“ (Fil 15-16a). Jaké dobrodružství nám připravuje Bůh, když proměňuje…


14. 11. 2014 11:38
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Josafata – 12. 11. Svatý biskup Josafat vstoupil do řádu baziliánů v roce 1604 a zemřel v roce 1623. Od těchto dvou letopočtů bych odvinul svou krátkou úvahu.


10. 11. 2014 15:50
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Lva I. Velikého – 10. 11. „Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství…“ (Tit 1, 1) Tento úvod listu apoštola Pavla Titovi je vhodným…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona