Archiv Říjen 2014

31. 10. 2014 13:46
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 31. neděle mezidobí A První čtení z Malachiášova proroctví oslovuje kněze: „Nyní platí vám, kněží…“Ježíš v evangeliu hovoří o učitelích zákona a farizejích. Druhé čtení je pak Pavlovým osobním vyznáním způsobu hlásání evangelia v Soluni. Co…


30. 10. 2014 15:32
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Marcela – 30. 10. Mám jednoho kamaráda jménem Marcel. Přál jsem mu, aby se stal dalším svatým Marcelem. Když jsem skončil tento telefonický hovor, přemýšlel jsem, že vlastně svatého Marcela neznám. Ještě že „na lajně“ je…


30. 10. 2014 11:35
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na čtvrtek 30. neděle mezidobí II. cyklus „Uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu do svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.“ (Lk 13, 32b-33) Když jsem tato…


29. 10. 2014 15:41
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 30. neděle mezidobí II. cyklus „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou toho schopni“ (Lk 13, 24). Ježíš odpovídá na otázku, kdo bude spasen. Ke spasení tedy vedou nějaké dveře –…


18. 10. 2014 8:33
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 29. neděle mezidobí A „Kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal“ (Iz 45, 4). Izraelský národ se ocitl v exilu. Tato násilná deportace byla vedena v určitém širším politickém…


16. 10. 2014 14:16
Rubrika: ČLÁNKY

Jménem velitele 31. pluku radiační, biologické a chemické ochrany v Liberci plk. Radka Cerného bych vám chtěl poděkovat za pozvání na tento Memoriál (generálmajora) Antonína Sochora. Jsem tu již podruhé a rád se opět setkávám s touto osobností, o…


15. 10. 2014 13:13
Rubrika: ČLÁNKY

Udílení Jánského plakety dobrovolným dárcům krve v Jablonci nad Nisou „Daruj krev – daruješ život.“ Tak zní velice známý slogan upozorňující na možnost dobrovolného dárcovství krve nebo nějaké její součásti. Je možné, podobně jako tomu je u…


11. 10. 2014 8:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 28. neděle mezidobí A „Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody“ (Iz 25, 7). V současné době se o závojích zase hodně mluví. I v křesťanské tradici hrál závoj svou roli jako…


9. 10. 2014 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Proslov k příležitosti 590. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova – 9.10. „Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho, otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové…


5. 10. 2014 20:38
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 27. neděle mezidobí A „Čekal, že vydá hrozny“ (Iz 5, 2). Co očekáváme od soli? Že osolí jídlo. Může sůl jídlo osladit? Ne, nemůžeme to od soli nikdy očekávat. Co očekáváme od deštníku? Že nás ochrání před deštěm. Můžeme od něho očekávat…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona