Archiv Srpen 2014

29. 8. 2014 16:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku Umučení svatého Jana Křtitele – 29. 8. „Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti lidu země“ (Jer 1, 18…


28. 8. 2014 16:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Augustina – 28. 8. „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná“ (1 Jan 4, 7). Jaké jsou nástroje milování? Katechismus katolické církve nabízí určitý výčet: „Plody…


27. 8. 2014 17:40
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 21. neděle mezidobí II. cyklus „Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: ,Neplač!‘“ (Lk 7, 13) Musel jsem se pousmát, když jsem si v souvislosti s tímto veršem otevřel knihu o poradenství pozůstalým u kapitoly o pláči: „Co…


24. 8. 2014 7:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 21. neděle mezidobí A „A za koho mne pokládáte vy?“ (Mt 16, 15) Byl jsem na svatební hostině. Přáním ženicha nevěsty bylo, abych byl oblečen v uniformě. Znovu se mi potvrdilo, jak uniforma přitahuje nejen pohledy žen, ale otázky mužů,…


23. 8. 2014 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na svatbě Jirky a Marie Hledání správných slov je někdy dobrodružný proces. Od našeho posledního setkání, Jirko a Marie, jsem intenzivně přemýšlel, jak co nejlépe zhodnotím příležitost k vám promluvit, abych vás povzbudil, poučil a podnítil…


21. 8. 2014 9:03
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Pia X. – 21. 8. „Zeptal se ho potřetí: ,Šimone, synu Janův, máš mne rád?‘ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: ,Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.‘ Ježíš mu řekl: ,Pas…


20. 8. 2014 10:31
Rubrika: ČLÁNKY

Fascinuje mne, jak má Bůh smysl pro humor, jak je hravý a jaké dobrodružství musí být kouzlo jeho prozřetelnosti. Někdy jsou moje dny až nudné. Nikdo po mně nic nechce, nikdo se mnou nepočítá. Nikomu ani nepřekážím. A někdy je ještě hůř.


18. 8. 2014 13:36
Rubrika: ČLÁNKY

Příprava na promluvu při mši svaté u památníku v Dürnkrut - Suché Kruty - na Moravském Poli - stejně jsem kázal něco jiného. V průběhu přípravy na tuto svou promluvu, jsem usiloval seznámit se především s osobností krále Přemysla II. Otakara, který…


18. 8. 2014 9:08
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 20. neděle mezidobí II. cyklus „Pak přijď a následuj mě“ (Mt 19, 21). Propojení prvního čtení a dnešního evangelia vidím v tématu povolání. Prorok Ezechiel vstoupil na cestu následování Hospodina a otevřenosti jeho slovu, které…


15. 8. 2014 8:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. V této své promluvy bych chtěl propojit tři důležité a fundamentální skutečnosti naší víry: osobu Matky Boží Panny Marie, eucharistii a Nanebevzetí, nejen její, ale i naše.


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona