Archiv Srpen 2014

UMĚNÍ TEPAT

Promluva na památku Umučení svatého Jana Křtitele – 29. 8. „Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti lidu země“ (Jer 1, 18…

NEŽ SI ODPOČINEM

Promluva na památku sv. Augustina – 28. 8. „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná“ (1 Jan 4, 7). Jaké jsou nástroje milování? Katechismus katolické církve nabízí určitý výčet: „Plody…

JAK NA ZÁZRAKY

Promluva na středu 21. neděle mezidobí II. cyklus „Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: ,Neplač!‘“ (Lk 7, 13) Musel jsem se pousmát, když jsem si v souvislosti s tímto veršem otevřel knihu o poradenství pozůstalým u kapitoly o pláči: „Co…

OTEVŘENÁ NAUKA

Promluva 21. neděle mezidobí A „A za koho mne pokládáte vy?“ (Mt 16, 15) Byl jsem na svatební hostině. Přáním ženicha nevěsty bylo, abych byl oblečen v uniformě. Znovu se mi potvrdilo, jak uniforma přitahuje nejen pohledy žen, ale otázky mužů,…

POHÁDKY NELŽOU

Promluva na svatbě Jirky a Marie Hledání správných slov je někdy dobrodružný proces. Od našeho posledního setkání, Jirko a Marie, jsem intenzivně přemýšlel, jak co nejlépe zhodnotím příležitost k vám promluvit, abych vás povzbudil, poučil a podnítil…

NEODBYTNÉ OTÁZKY

Promluva na památku sv. Pia X. – 21. 8. „Zeptal se ho potřetí: ,Šimone, synu Janův, máš mne rád?‘ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: ,Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.‘ Ježíš mu řekl: ,Pas…

VŠEDNODENNOSTI

Fascinuje mne, jak má Bůh smysl pro humor, jak je hravý a jaké dobrodružství musí být kouzlo jeho prozřetelnosti. Někdy jsou moje dny až nudné. Nikdo po mně nic nechce, nikdo se mnou nepočítá. Nikomu ani nepřekážím. A někdy je ještě hůř.

O JEDNOM KRÁLI

Příprava na promluvu při mši svaté u památníku v Dürnkrut - Suché Kruty - na Moravském Poli - stejně jsem kázal něco jiného. V průběhu přípravy na tuto svou promluvu, jsem usiloval seznámit se především s osobností krále Přemysla II. Otakara, který…

NEJHLUBŠÍ DŮVODY

Promluva na pondělí 20. neděle mezidobí II. cyklus „Pak přijď a následuj mě“ (Mt 19, 21). Propojení prvního čtení a dnešního evangelia vidím v tématu povolání. Prorok Ezechiel vstoupil na cestu následování Hospodina a otevřenosti jeho slovu, které…

DŮVĚRNÉ VZTAHY

Promluva na slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. V této své promluvy bych chtěl propojit tři důležité a fundamentální skutečnosti naší víry: osobu Matky Boží Panny Marie, eucharistii a Nanebevzetí, nejen její, ale i naše.

« novější 1 2 starší »