Archiv Červenec 2014

26. 7. 2014 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 17. neděle mezidobí A „Skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné“ (vstupní modlitba 17. neděle mezidobí) Těchto několik slov vytváří nádherný souhrn…


23. 7. 2014 17:34
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na svátek sv. Brigity Švédské – 23. 7. „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2, 19-20). Svatá Brigita Švédská žila ve 14. století. Bylo by velice zajímavé ji potkat. Byla ženou činu i hluboké zbožnosti…


19. 7. 2014 8:23
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 16. neděle mezidobí A „Máme jít a plevel vytrhat?“ (Mt 13, 28) Dnešní evangelium je na myšlenky tak bohaté, že budeme muset vybrat jen jednu z nich. První část nám nabízí k úvaze téma konfrontace se zlem. „Máme jít a plevel vytrhat?“


18. 7. 2014 17:44
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘…“ (Mt 12, 7) Kdykoliv slyším slovo „milosrdenství“, vybavuje se mi jeho hebrejský význam „sklánět se jako matka k dítěti“. Co tento verš…


13. 7. 2014 7:37
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 15. neděle mezidobí A „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.“ (Iz 55, 10) Když jsem přemýšlel o slovech…


6. 7. 2014 7:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 14. neděle mezidobí A „Nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit“ (Mt 11, 27). Byla na mši. Všimnul jsem si, že dává pozor, že dokonce odpovídá, zpívá Svatý, svatý, že se modlí otčenáš. Vím…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona