Archiv Červenec 2014

VZTAH K VĚCEM STVOŘENÝM

Promluva 17. neděle mezidobí A „Skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné“ (vstupní modlitba 17. neděle mezidobí) Těchto několik slov vytváří nádherný souhrn…

POSTŘEH Z DOBY SVATÉ BRIGITY

Promluva na svátek sv. Brigity Švédské – 23. 7. „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2, 19-20). Svatá Brigita Švédská žila ve 14. století. Bylo by velice zajímavé ji potkat. Byla ženou činu i hluboké zbožnosti…

MÁME PLEVEL VYTRHAT?

Promluva 16. neděle mezidobí A „Máme jít a plevel vytrhat?“ (Mt 13, 28) Dnešní evangelium je na myšlenky tak bohaté, že budeme muset vybrat jen jednu z nich. První část nám nabízí k úvaze téma konfrontace se zlem. „Máme jít a plevel vytrhat?“

JAKO MATKA

Promluva na pátek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘…“ (Mt 12, 7) Kdykoliv slyším slovo „milosrdenství“, vybavuje se mi jeho hebrejský význam „sklánět se jako matka k dítěti“. Co tento verš…

MÍT UŠI

Promluva 15. neděle mezidobí A „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.“ (Iz 55, 10) Když jsem přemýšlel o slovech…

KOMU TO CHCE ZJEVIT?

Promluva 14. neděle mezidobí A „Nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit“ (Mt 11, 27). Byla na mši. Všimnul jsem si, že dává pozor, že dokonce odpovídá, zpívá Svatý, svatý, že se modlí otčenáš. Vím…