Archiv Červen 2014

27. 6. 2014 15:09
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A Dnešní slavnost směřuje naši pozornost na výřez z události na Kalvárii, kdy voják probodává Ježíši Kristu srdce: „Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z…


27. 6. 2014 11:46
Rubrika: ČLÁNKY

Dnes 27. června si náš národ připomíná Den památky obětí komunistického režimu[1]. Rozhodl jsem se vypracovat takovou osobní reflexi a připomenout si kontext i nějakou myšlenku, která se k tomuto dni váže. Rozhodně nebudu tématicky vyčerpávající a…


20. 6. 2014 15:35
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně A V Katechismu katolické církve je kapitola o eucharistii nadepsaná „Průběh slavení“. První slova prvního odstavce této kapitoly jsou až dětsky jednoduchá: „Všichni se shromáždí. Křesťané se scházejí na jedno…


20. 6. 2014 11:30
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek 11. neděle mezidobí II. cyklus „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6, 19.21) Poklad je něco cenného, většinou pečlivě…


14. 6. 2014 23:03
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost nejsvětější Trojice – A „Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi“ (2 Kor 13, 13). Už jsem málem začal svou promluvu úvodem náročnosti tématu tajemství nejsvětější Trojice, když tu…


13. 6. 2014 13:32
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek 10. týdne v mezidobí II. cyklus „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem… Po ohni hlas tichý a jemný.“ (1 Král 19, 11.12) Patříme mezi tu šťastnější část lidského rodu. Velice dobře se nám daří, v naší zemi je mír a relativní…


12. 6. 2014 11:15
Rubrika: ČLÁNKY

Následující text je odpovědí na dotaz jednoho známého. Ačkoliv jsem na toto téma a podobnými slovy o tom již někde v minulosti psal, jistě nebude vadit, když to pověsím na svůj blog znovu. Třeba to někoho osloví nebo mu připomene pozapomenuté…


11. 6. 2014 15:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek sv. Barnabáš – 11. 6. Církev je integrující náboženství. „Nepřišel jsem zrušit Zákon a Proroky,“ ubezpečuje Ježíš, „ale naplnit.“ „Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte,“ pokračuje apoštol Pavel v prvním listě…


9. 6. 2014 17:34
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 10. neděle mezidobí II. cyklus „A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil“ (1 Král 17, 6). V Bibli není žádné slovo jen tak. Každý detail má svou symbolickou hodnotu a odkazuje nás na nějaké…


7. 6. 2014 9:28
Rubrika: ČLÁNKY

„Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: ,Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?‘ Odpověděli mu: ,Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.‘…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona