Archiv Červen 2014

JEŽÍŠI TICHÝ, SRDCE POKORNÉHO

Promluva na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A Dnešní slavnost směřuje naši pozornost na výřez z události na Kalvárii, kdy voják probodává Ježíši Kristu srdce: „Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z…

DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Dnes 27. června si náš národ připomíná Den památky obětí komunistického režimu[1]. Rozhodl jsem se vypracovat takovou osobní reflexi a připomenout si kontext i nějakou myšlenku, která se k tomuto dni váže. Rozhodně nebudu tématicky vyčerpávající a…

VŠICHNI SE SHROMÁŽDÍ

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně A V Katechismu katolické církve je kapitola o eucharistii nadepsaná „Průběh slavení“. První slova prvního odstavce této kapitoly jsou až dětsky jednoduchá: „Všichni se shromáždí. Křesťané se scházejí na jedno…

CO A KAM A KOLIK

Promluva na pátek 11. neděle mezidobí II. cyklus „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6, 19.21) Poklad je něco cenného, většinou pečlivě…

HEREZE PŘÍLIŠNÉ JEDNODUCHOSTI

Promluva na Slavnost nejsvětější Trojice – A „Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi“ (2 Kor 13, 13). Už jsem málem začal svou promluvu úvodem náročnosti tématu tajemství nejsvětější Trojice, když tu…

NAHORU NA HORU

Promluva na pátek 10. týdne v mezidobí II. cyklus „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem… Po ohni hlas tichý a jemný.“ (1 Král 19, 11.12) Patříme mezi tu šťastnější část lidského rodu. Velice dobře se nám daří, v naší zemi je mír a relativní…

ZNOVU O MODLITBĚ

Následující text je odpovědí na dotaz jednoho známého. Ačkoliv jsem na toto téma a podobnými slovy o tom již někde v minulosti psal, jistě nebude vadit, když to pověsím na svůj blog znovu. Třeba to někoho osloví nebo mu připomene pozapomenuté…

VĚDOMĚ A ZEVNITŘ

Promluva na Svátek sv. Barnabáš – 11. 6. Církev je integrující náboženství. „Nepřišel jsem zrušit Zákon a Proroky,“ ubezpečuje Ježíš, „ale naplnit.“ „Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte,“ pokračuje apoštol Pavel v prvním listě…

HAVRAN

Promluva na pondělí 10. neděle mezidobí II. cyklus „A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil“ (1 Král 17, 6). V Bibli není žádné slovo jen tak. Každý detail má svou symbolickou hodnotu a odkazuje nás na nějaké…

ÚVOD KE SVATODUŠNÍ DUCHOVNÍ OBNOVĚ V ROKYTNICI NAD JIZEROU

„Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: ,Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?‘ Odpověděli mu: ,Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.‘…

« novější 1 2 starší »