Archiv Květen 2014

NAKAŽENI APOŠTOLSKOU HORLIVOSTÍ

Promluva na pondělí 6. neděle velikonoční „Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku“ (Jan 15, 27). Některá kázání jsou prostě nezapomenutelná. V souvislosti s prvním čtení, ve kterém jsme se dozvěděli další díl „cestovního deníku“…

PROMLUVA PŘI BOHOSLUŽBĚ SLOVA - VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI JIČÍN 2014

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ (Mt 18, 21) Proč se zde vlastně scházíme? Tato bohoslužba vznikla jako spontánní nápad, nabídka, která byla přijata, úsilí přidat k Valdštejnským slavnostem svou…

DOTKNI SE OLEJE

Promluva 6. neděle velikonoční A „Dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.“ (Jan 14, 16-17) V běhu velikonočního…

VYŠŠÍ KORUNA - HLUBŠÍ KOŘENY

Promluva na sobotu 5. neděle velikonoční „Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem.“ (Sk 16, 4-5)…

ČLOVĚK, KTERÝ MILOVAL ŽIVOT

Promluva na pohřbu plk. Josefa Šilhána „Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, (konej dílo zvěstovatele evangelia) a cele se věnuj své službě. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil,…

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2014

Zúčastnil jsem se Terezínské tryzny. Je to asi největší událost Terezínského památníku v kalendářním roce. Tryzna znamená pietní akt za oběti druhoválečné hrůzy v Terezínském ghettu a věznice Terezínské malé pevnosti. Koná se již od roku 1946 na…

U PAMÁTNÍČKU V NOVÉM BORU

Památníky na první světovou válku mají jedno společné. Jsou na nich uvedena jména padlých. Nejsou to anonymní oběti války. Ačkoliv na frontách umírali po stovkách a tisících, ačkoliv se na bojových liniích váleli části jejich těl jedna přes druhou,…

PŘIJMOUT ODPUŠTĚNÍ

Promluva na Velký pátek - teprve teď jsme se dostal k jejímu přepsání „Je to den smíření, kdy se za vás budou konat smírčí obřady před Hospodinem, vaším Bohem“ (Lv 23, 28). Tak charakterizuje Mojžíšský zákoník den, v němž Ježíš jako beránek prolévá…

PRVNÍ CÍRKVÍ ZVOLENÝ BISKUP

Promluva na svátek sv. Matěje A „Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání“ (Sk 1, 21-22). Tento verš…

PRESENT IS GIFT

Promluva na Vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Ve vaší přítomnosti (již asi po třetí jsem vypomáhal s velikonočním triduem v Srbské Kamenici) si až hmatatelně uvědomuji, jakou rychlostí plyne čas. Jakoby to bylo včera, co jsme zažehli oheň,…

« novější 1 2 starší »