Archiv Duben 2014

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Promluva na 2. neděli velikonoční A „Ježíš jim znovu řekl: ,Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.‘ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ,Přijměte Ducha svatého.‘“ (Jan 20, 21-22) Nasloucháním zprávě o setkání Vzkříšeného s apoštoly…

SKUTKY NÁS PROZRAZUJÍ

Promluva při pouti ke sv. Vojtěchu, s texty ze soboty Velikonočního oktávu „A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli“ (Sk 4, 14). Moc se mi vyprávění ze Skutků apoštolských o Petrovi a Janovi líbí. Je více…

NAD HROBY PADLÝCH

Promluva při pietním aktu na Nerudově náměstí, kde jsou pod zemí hromadné hroby vojáků z bitvy u Liberce 21. dubna 1757 Stojíme na místě a připomínáme si události, v nichž bychom neslyšeli dunění děl, svist kulek a střepin, víření bubnů, ržání koní,…

MÁME V RUKOU ZATÍM JEN SEMÍNKO

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti „Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Kol 3, 2). Svá slova jsem si připravoval před týdnem. Nestydím se to přiznat. Cítím zodpovědnost za svá slova. A nechci tu plácat…

DOBÝVÁ SILOU POKORY A PRAVDY

Promluva na Květnou neděli A „Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara“ (Mt 21, 5). Když se tento verš, tato slova proroka Zachariáše (srov. Zach 9, 9) vytrhnou z kontextu, tak dostávají velice niterný nádech…

I Z NÁS BUDOU MRŠINY

Promluva 5. neděle postní A Co může být na nemoci a smrti hezkého? Nic moc. Nemoc, utrpení, umírání, smrt jsou provokací životu, provokací naší touže žít spokojeně, šťastně, v plnosti. Jsou pohoršením života. Uvěřit, že „nemoc není k smrti, ale k…