Archiv Únor 2014

3. 3. 2014 17:50
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 8. neděle mezidobí II. cyklus „Dal nám ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“ (1 Pt 1, 3). Jeden voják mi dnes v rozhovoru hned dvakrát říkal, že on věří, že se narodil a že zemře.…


1. 3. 2014 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost…“ (Mt 6, 25) Jeden americký psycholog Maslow formuloval pomyslnou pyramidu základních potřeb člověka: 1) fyziologické potřeby; 2) potřeba bezpečí a jistoty; 3) potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti; 4…


27. 2. 2014 17:37
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na čtvrtek 6. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře“ (Mk 9, 42). Nevím, jak vy, ale ve svědomí si s sebou…


26. 2. 2014 12:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 7. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo není proti nám, je pro nás“ (Mk 9, 40). „Víme, kde církev je, ale nevíme, kde není,“ řekl kdesi, tuším, Tomáš Halík. Jistou hranici mezi věřícím a nevěřícím člověkem, mezi církví a tzv. světem…


22. 2. 2014 10:25
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nemsti se“ (Lv 19, 18). Proč každou mešní liturgii církev začíná s úkonem kajícnosti, s prosbou o usmíření? Protože usmířeni asi stále nejsme. A nejen to, abychom „všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,…


16. 2. 2014 17:31
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 6. neděle mezidobí A „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit“ (Mt 5, 17). Svatý Matouš nás ve svém evangeliu neustále konfrontuje s předobrazy a proroctvími Starého zákona a…


14. 2. 2014 20:09
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek 5. neděle mezidobí II. cyklus „Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku“ (Mk 7, 32). Vždy, když naslouchám tomuto evangeliu o uzdravení hluchoněmého, vzpomenu si na drobný obřad pod…


7. 2. 2014 14:09
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle mezidobí A „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mt 5, 16). „Milostí tedy jste spaseni skrze víru,“ píše apoštol Pavel v listě Efezským a pokračuje: „Spasení…


7. 2. 2014 12:59
Rubrika: ČLÁNKY

Když za mnou přicházejí lidé ke zpovědi, mimo jiného si někteří z nich ukládají předsevzetí. Když upřeme pozornost k tomuto slovu, tak v něm uslyšíme „dopředu se zavázat“. K volbě kajícníků neopominu říci, že by jejich dobré předsevzetí mělo být…


3. 2. 2014 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Městské muzeum Frýdlant, budova radnice, 3. února 2014 Anglický romantický básník a politický aktivista Georgie Gordon Noel Byron prý prohlásil: „Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky.“


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona