Archiv Leden 2014

SVÍTÍCÍ SLOVO

Promluva na čtvrtek 3. neděle v mezidobí II. cyklus „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?“ (Mk 4, 21) V biblickém komentáři jsem si ke dnešnímu evangeliu přečetl: „Po podobenství o rozsévači Marek řadí za…

PŘÍSAHA

Původ přísahy a přísahání je v naší civilizaci spojený s náboženským úkonem. Vzniká ve chvíli, kdy lidské slovo nemá váhu, kdy může být klamavé, a proto se přísahající odvolává na autoritu bohů či Boha jako garanta naprosté pravdy.

NEJEDNOTA

Promluva 2. neděle mezidobí A „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení“ (1 Kor 1, 10). Po skončení týdne modliteb za…

ČIŇTE POKÁNÍ

Promluva 3. neděle mezidobí A „Od té chvíle začal Ježíš kázat: ,Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.‘“ (Mt 4, 23) Také vám přijde, jako kdyby činění pokání bylo určitým předpokladem vstupu do Božího království? Jan Křtitel vyzýval k…

ODPOUŠTĚJÍ SE TI HŘÍCHY

„Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: ,Synu, odpouštějí se ti hříchy.‘“ (Mk 2, 5) Ježíš postavil na roveň odpuštění hříchů a tělesné uzdravení. Odpuštění je stejně velikým divem, jako uzdravení těžkého postižení. Snad tělesné uzdravení je…

ZNAL HO?

Promluva 2. neděle mezidobí A „Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael“ (Jan 1, 31). Že by Jan Křtitel neznal svého bratrance Ješuu? Že by se Marie s Josefem nesetkali se Zachariášem a Annou? Proč by tedy…

NEPRAVOSTI ON NA SEBE VEZME

Promluva na Svátek Křtu Páně A Každý rok se mi stává, že mi Bůh dává nahlédnout vždy o něco malinko víc z tajemství Ježíšova života a vůbec ekonomie spásy. Dovolil bych si k dnešním čtením přidat ještě jeden verš z Matoušova evangelia, který…

NA STRACH NEBUDE ČAS

Promluva 9. ledna „Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce“ (1 Jan 4, 18). Přečetl jsem si zprávu (třeba ZDE), že patnáctiletý kluk z Pákistánu stál před svou školou.…

UMĚNÍ MILOVAT

Promluva 8. ledna „Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha“ (1 Jan 4, 7). Děti v náboženství učím, že vyvrcholením sebezjevení Boha v Novém zákoně je: „Bůh je láska.“ Odráží se to i v Ježíšově „Největším přikázání“: „Miluj Boha nade všecko a…

KDE JE?

Promluva na Slavnost Zjevení Páně „Hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ,Kde je ten právě narozený král Židů?‘“ (Mt 2, 1b-2a) „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, nesem vám. Štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám…

« novější 1 2 starší »