Archiv Listopad 2013

KRÁL VYVRHELŮ

Promluva na Slavnost Krista Krále C „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23, 43). Mezi opravdu velkými tématy evangelisty Lukáše podle spirituálního teologa a biblisty Virgilia Pasquetta je: „,Dnes spásy‘ které privileguje vyvrhely a…

ČEST

Markus Tullius Cicero, římský řečník, politik a spisovatel prvního století před Kristem kdesi napsal a nám odkázal k přemýšlení: „Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.“ Čest je předpokladem přísahy. Například v soudnictví, je-li…

TANČÍCÍ DUŠE V CHRÁMU

Promluva na památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – 21. 11. „Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka“ (Mt 12, 50). Ponořme se postupně do významu a poselství dnešní památky. Dozvěděl jsem se, že tato památka má…

INVESTUJ

Promluva na středu 33. neděle mezidobí I. cyklus Ten, kdo naslouchá v tyto dny liturgickým textům, nebo si je každodenně čte jako svou osobní meditaci, setkává se s epizodou z doby Makabejského povstání. Sedm bratří, chlapců s nadpřirozenou odvahou…

APOŠTOLSKÁ KNÍŽATA

Promluva na památku Posvěcení římských basilik svatých apoštolů Petra a Pavla – 18. 11. „Pane, zachraň mne!“ (Mt 14, 30) V úvodu do liturgie dnešního dne jsem nalezl v Misálu na každý den tuto větu: „Slavení památky jejich posvěcení (Posvěcení…

MÍR

Jedna z nejznámějších latinských sentencí o míru je tato: „Si vis pacem, para bellum.“ Tedy v naší mateřštině: „Chceš-li mír, připravuj válku (varianty …připrav se na válku, …připrav se bránit válce)“ Ve svém díle O věcech vojenských ji napsal…

CO ZBUDE

Promluva 33. neděle mezidobí C „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno“ (Lk 21, 5). Tento Ježíšův výrok mi tane na mysli poměrně často v konfrontaci s nádherou chrámů a liturgií, ceremonií a dalších…

TRÝZNIVÉ ČEKÁNÍ NA JEDNOTU

Promluva na památku sv. Josafata – 12. 11. V životopise svatého Josafata čteme, že byl původem pravoslavným křesťanem, připojil se však k unii s římským apoštolským stolcem a „nepřestal působit jako horlivý šiřitel sjednocení s Římem.“ Byl pro svou…

VZPOMEŇ SI, PROSÍM!

Stále ještě potkáváme lidi, kteří prožili druhou světovou válku. Někteří dědečkové a babičky byli jednou mladí, jako jsme my. A v době, kdy byli mladí, rozhodli se bojovat proti zlu a hrůze války. Viděli trpět a umírat tolik lidí, viděli mnoho…

NEROZLOUSKNUTELNÉ OŘECHY

Promluva 32. neděle mezidobí C „Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať vás potěší a utvrdí v každém dobrém činu i slovu“ (2 Sol 2, 16-17; liturgický…

« novější 1 2 starší »