Archiv Září 2013

NE-SLUŠNÝ VÁCLAV

Promluva na slavnost svatého Václava – 28. 9. „Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ (Mt 16, 26) Mezi řečí mi jeden voják říkal: „Já mám svou filosofii. Nepotřebuji žádné jiné. Stačí, abych žil slušně. A k tomu také…

MODLITBA V KRAJINĚ

Promluva na smírné ekumenické bohoslužbě u rozhledny Královka Utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno…

NESNÍDÁM, NESVAČÍM, JÁ TO PROSTĚ NESTAČÍM

Promluva 25. neděle mezidobí C Zastavme se hned u prvního verše prvního čtení ze svitku proroka spravedlnosti Ámosa: „Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku“ (Am 4, 5). V tomto verši cítíme…

ZATAJENÝ DECH NAD TOU NÁDHEROU

Promluva ke svatohubertské pobožnosti I odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: „Můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat, když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští? Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají…

VYVOLENÍ, SVATÍ A MILOVANÍ

Promluva na čtvrtek 23. neděle mezidobí I. cyklus „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní…“ (Kol 3, 12) Vzpomněl jsem si nedávno na jednu žákyni vojenské střední školy. Fascinovala mne silou své osobnosti. Někdy se sice chovala dětsky, ale to už k…

HRŮZA ZVANÁ VÁLKA

Promluva 23. neděle mezidobí C „Stěží postihujeme to, co je na zemi, s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá to, co je na nebesích?“ (Mdr 9, 16) Možná máte podobou osobní zkušenost jako já. Denně musím přiznávat: „Tomu nerozumím…

SLOVA SE STÁVAJÍ GESTY

Promluva na česko-německé svatbě Ve čtvrtek večer jsem si telefonoval se ženichem. Říkal jsem mu, že ideálním kázáním by bylo kázání beze slov – jen čistá gesta. Vždyť i „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1, 14). Jeníček a Mařenka také řeknou „slovo“,…