Archiv Srpen 2013

POKORA

Promluva 22. neděle mezidobí C Zrovna tento týden jsem se známými diskutoval o tom, co je to pokora. Citoval jsem jim definici, kterou jsem kdysi kdesi vyčetl, že „pokora je pravda vůči sobě samému“. Byl jsem však zaražen nesouhlasnou reakcí. Daleko…

POVOLÁNÍ KŘESŤANA: POLITIK

POVOLÁNÍ KŘESŤANA: POLITIK Promluva 22. neděle mezidobí C „Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi“ (Sir 3, 19). Když jsem četl liturgické texty, bleskla mi hlavou asociace na současnou situaci v našem národě. Když už…

CO JE VE TVÉM NITRU

Promluva na památku sv. Augustina – 28. 8. „Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a…

ÚZKÉ DVEŘE

Promluva na 21. neděli mezidobí C „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni“ (Lk 13, 24). V prvním čtení jsme slyšeli o zástupech, které se v onen den valí k Jeruzalému. Ježíš pak upozorňuje…

POSTAVEN NA ZEMI, OPŘEN V NEBI

Promluva na pátek po 20. neděli mezidobí I. cyklus „Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 20, 40). Někdy jako kazatel hledám slova, která by nalezla význam Biblických veršů, a zjistím, že jsem objevil objevené. Četl jsem si…

AŽ BUDE CHTÍT

Opravené promluvy na pondělí, úterý a středu 20. neděle mezidobí I. cyklus Již třetím dnem čteme na pokračování z Matoušova evangelia. Nosil jsem evangelia v sobě, ale nebyl schopen uspokojivě hodit na papír myšlenky, které mne k těmto epizodám…

KRALOVAT ZNAMENÁ SLOUŽIT

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.“ (Lk 1, 31-32) Slavíme památku Panny Marie Královny. Popravdě…

TO JSOU TEDY VELIKÉ VĚCI

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1, 48b-49a) Dostal jsem od zdejšího duchovního správce nelehký úkol. Během…

NEVYNALOŽILI JSTE ŽÁDNOU NÁMAHU

Promluva na pátek po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte“ (Joz 24, 13). Jozuova řeč…

ZÁPAS

Promluva 20. neděle mezidobí C „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!“ (Lk 12, 79) Prostředí armády je velice formativní. Když mám promluvit, tak se nikdo moc nezajímá o nějaké názory, domněnky, podmiňovací způsob řeči,…

« novější 1 2 3 starší »