Archiv Červenec 2013

26. 7. 2013 17:33
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Jáchyma a Anny – 26. 7. „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20, 12). V letošním roce nám církev nabízí kromě vlastních čtení z památky sv. Jáchyma a Anny i velice…


26. 7. 2013 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 17. neděle mezidobí C „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích…“ (Lk 11, 2) Komentář ke dnešnímu evangeliu, který používám při svých přípravách je nadepsán „Krátká katecheze o modlitbě“. „Druhým podstatným prvkem…


19. 7. 2013 23:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 16. neděle mezidobí C „I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu“ (Gn 18, 1). Rozjímání o Abrahámovi není nikdy dost. Je to pravý otec víry, setkal se s Hospodinem, hovořil s ním tváří v…


19. 7. 2013 17:53
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek po 15. neděli mezidobí I. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné“ (Mt 12, 8). Náš společný, sdílený vztah k Bohu si dokážeme velice umně komplikovat. Připomíná mi to osud…


17. 7. 2013 17:54
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 15. neděle mezidobí I. cyklus „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!“ (Žl 103, 1) Dnešní responsoriální žalm nám rozšiřuje srdce a otevírá i naše ústa ke chvále Boha a všeho, co pro nás dělá. Vytahuje…


16. 7. 2013 16:32
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku Panny Marie Karmelské – 16. 7. „Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.“ (Zach 2, 14). Když jsem se modlil denní modlitbu církve, nalezl jsem ve druhém čtení jedno…


12. 7. 2013 23:30
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 15. neděle mezidobí C „Jdi a jednej také tak“ (Lk 10, 37). Vyústěním rozhovoru znalce Zákona s Ježíšem je povzbuzení, či příkaz: „Jdi a jednej také tak.“ Při liturgii občas pozoruji věřící, jak se tváří, jak odpovídají, jak zpívají, jak se…


4. 7. 2013 17:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Prokopa – 4. 7. „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“ (Mt 19, 27) Svatý Prokop vyrůstal v rodině jednoho ne příliš bohatého zemana v středočeské Chotouni u Českého Brodu. Opustil však svůj…


3. 7. 2013 17:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek sv. apoštola Tomáše – 3. 7. „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině“ (Ef 2, 19). Pro každého člověka je nezbytné, aby byl přijat. Na prvním místě vlastní rodinou, ale i okruhem…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona