Archiv Červen 2013

NEČEKEJ NA SVŮJ VELKÝ DEN, NA SVŮJ VELKÝ ČIN

Promluva 13. neděle mezidobí C „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol…“ (Lk 9, 61) Vzpomněl jsem si na národní setkání mládeže ve Žďáře na Moravě loňský rok. Byl jsem pozván, abych během jedné přednášky mluvil o svém povolání. Matně se mi…

ŽEHNAT NEZNAMENÁ NEDÁVAT NIC

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla – vigilie – 28. 6. Apoštol Petr dnes řekl žebrákovi sedícímu u jeruzalémské Krásné brány: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám…“ (Sk 3, 6) Apoštol Pavel zase ve 2. listě Korintským napsal: „Každý ať…

STŘEZTE SE LŽIVÝCH PROROKŮ

Promluva na středu po 12. neděli mezidobí I. cyklus „Střezte se lživých proroků… poznáte po jejich ovoci“ (Mt 7, 15.20.) Prorok je v biblickém světě Hospodinovým povolaným, který se má stát slovem Božím. Slovem Božím, které hledá cestu k lidem a…

DÁ VÍC, NEŽ ŽÁDÁM

Promluva na úterý po 12. neděli mezidobí I. cyklus „Tu řekl Abram Lotovi: ,Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se…

DUCHOVNÍ PÉČE O JANA KŘTITELE V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ

Promluva na Slavnost Narození Jana Křtitele – 24. 6. „Chlapec rostl a jeho duch sílil“ (Lk 1, 80; Liturgický překlad). Když jsem dnes celý den nosil v srdci Boží slovo o početí a narození Jana Křitele, nedalo mi spát evangelium o setkání Marie a…

PRONIKAVĚJŠÍ POZNÁNÍ SEBE

Promluva 12. neděle mezidobí C „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování“ (Zach 12, 10). Když zpovídám, občas se setkávám s naprosto formálním přístupem, zvláště těch, kteří mají náboženskou…

COMBAT LIVESAVER COURSE DS AČR STRAKONICE

Devět vojenských kaplanů a jedna kaplanka v uplynulém týdnu absolvovali u 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích vojenský kurz CLS (Combat Live Saver). Intenzivně prožitý týden měl hned několik rovin.

KOLEM ČEHO VŠEHO JDE VYTVOŘIT SPOLEČENSTVÍ

S letošním Libereckým jarmarkem město spojilo festival Dny česko-německé kultury Dialog, který pořádá spolu s partnerskými městy Augsburg a od letošního ročníku i Žitavou.

SVĚTEC EXTRÉMNÍ NEVINNOSTI A KAJÍCNOSTI

Promluva na památku sv. Aloise Gonzagy – 21. 6. „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Mt 6, 21). Ačkoliv spiritualita svatého Aloise Gonzagy není totožná s mou, rád ho každoročně připomínám. Železná vůle a systematičnost tohoto mladého světce…

ČEKAT NEBO NEČEKAT?

Promluva 11. neděle mezidobí C „Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže…“ (Vstupní modlitba) Obdivuji svým způsobem lidi, kteří nevěří v Boha. Zatímco my hledáme sílu v Hospodinu, oni ji musí hledat sami v sobě, ve…

« novější 1 2 starší »