Archiv Červen 2013

29. 6. 2013 9:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 13. neděle mezidobí C „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol…“ (Lk 9, 61) Vzpomněl jsem si na národní setkání mládeže ve Žďáře na Moravě loňský rok. Byl jsem pozván, abych během jedné přednášky mluvil o svém povolání. Matně se mi…


28. 6. 2013 16:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla – vigilie – 28. 6. Apoštol Petr dnes řekl žebrákovi sedícímu u jeruzalémské Krásné brány: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám…“ (Sk 3, 6) Apoštol Pavel zase ve 2. listě Korintským napsal: „Každý ať…


26. 6. 2013 17:17
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu po 12. neděli mezidobí I. cyklus „Střezte se lživých proroků… poznáte po jejich ovoci“ (Mt 7, 15.20.) Prorok je v biblickém světě Hospodinovým povolaným, který se má stát slovem Božím. Slovem Božím, které hledá cestu k lidem a…


25. 6. 2013 23:21
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na úterý po 12. neděli mezidobí I. cyklus „Tu řekl Abram Lotovi: ,Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se…


24. 6. 2013 19:06
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Narození Jana Křtitele – 24. 6. „Chlapec rostl a jeho duch sílil“ (Lk 1, 80; Liturgický překlad). Když jsem dnes celý den nosil v srdci Boží slovo o početí a narození Jana Křitele, nedalo mi spát evangelium o setkání Marie a…


22. 6. 2013 10:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 12. neděle mezidobí C „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování“ (Zach 12, 10). Když zpovídám, občas se setkávám s naprosto formálním přístupem, zvláště těch, kteří mají náboženskou…


21. 6. 2013 20:03
Rubrika: ČLÁNKY

Devět vojenských kaplanů a jedna kaplanka v uplynulém týdnu absolvovali u 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích vojenský kurz CLS (Combat Live Saver). Intenzivně prožitý týden měl hned několik rovin.


21. 6. 2013 17:38
Rubrika: ČLÁNKY

S letošním Libereckým jarmarkem město spojilo festival Dny česko-německé kultury Dialog, který pořádá spolu s partnerskými městy Augsburg a od letošního ročníku i Žitavou.


21. 6. 2013 15:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Aloise Gonzagy – 21. 6. „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Mt 6, 21). Ačkoliv spiritualita svatého Aloise Gonzagy není totožná s mou, rád ho každoročně připomínám. Železná vůle a systematičnost tohoto mladého světce…


15. 6. 2013 19:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 11. neděle mezidobí C „Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže…“ (Vstupní modlitba) Obdivuji svým způsobem lidi, kteří nevěří v Boha. Zatímco my hledáme sílu v Hospodinu, oni ji musí hledat sami v sobě, ve…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona