Archiv Květen 2013

UČIŇ VŠE

Promluva 9. neděle mezidobí C „Učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat“ (1 Král 8, 43). „Pomodli se, aby bylo o víkendu hezky.“ „Mysli na jeho manželku, je těžce nemocná, a on je dobrý člověk.“ „Je smutná, má to těžké, právě se zamilovala a jede…

KVŮLI NELÁSCE SE NEMŮŽEME SETKAT

Promluva na Svátek Navštívení Páně „Láska nechť je bez přetvářky“ (Řím 12, 9). Někdy se můžeme ptát, proč nevěřící lidé mohou žít příkladnějším životem, než my, kteří se periodicky scházíme kolem Božího slova a oltáře Páně.

PROMLUVA NA BOHOSLUŽBĚ VYSLÁNÍ PRVNÍ VOJENSKÉ KAPLANKY V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Tento týden mne zastavil na chodbě jeden voják: „Padre, ty ses moc nemodlil.“ Byl jsem zaražený. „Skládal jsem doma uhlí,“ pokračoval vážným hlasem, „a strašně lilo.“ Asi jste také zažili podobné situace, kdy si nás teology pletou s meteorology.…

VOJENSKÉ LURDY

Již po padesáté páté putovali příslušníci více jak třiceti armád celého světa na poutní místo Lurdy ve Francii. Mezi účastníky byla a skupina českých vojáků, žáků Vojenské střední školy MO, studentů Univerzity obrany, občanských zaměstnanců a…

PEVNÝ BOD SVĚTA

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého – vigilie C Již v evangeliu, které uvozovalo dnešní svatoletniční bdění, jsme se dozvěděli: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více“ (Lk 12, 48b).

PRÁCE A ZBOŽNOST

Promluva na nezávaznou památku sv. Izidora Zemědělce – 15.5. „Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost“ (Jan 16, 20). Při pohledu do liturgického…

PŘEDSUDKY

Přijal jsem úkol, promluvit zde na tomto fóru (Sheepfest 2013 Hradec Králové) na téma předsudky. Hledal jsem nějakou moudrost, o kterou bych se mohl opřít. A co jiného lze čekat od kněze, než že si vezme do rukou Bibli nebo Katechismus. Zvolil jsem…

SLÁVA BOŽÍ, JEŽÍŠOVA A NAŠE

Promluva na 7. neděli velikonoční C „Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno“ (Jan 17, 22). Uvažoval jsem, co by mohlo být onou „slávou“, kterou Bůh Otec daroval Ježíši a Ježíš nám. Je to sláva, která sjednocuje.…

NEODCHÁZÍ SÁM

Promluva na sobotu po 6. neděli velikonoční „Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci“ (Jan 16, 28). V biblickém komentáři byl následující výklad tohoto verše: „Slovo se stalo tělem, aby navázalo s lidmi vztah…

DO ŽIVOTNÍCH NEPŘÍZNÍ

Promluva na pátek 6. velikonoční neděle „Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). Uvažoval jsem, jak dát do souvislostí očekávání Slavnosti Seslání Ducha svatého s evangeliem, kterému jsme právě…

« novější 1 2 starší »