Archiv Duben 2013

30. 4. 2013 16:02
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Zikmunda – 30. 4. „Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan 14, 27) V souvislosti s památkou svatého Zikmunda se Ježíšovo povzbuzení hodí. Král Zikmund se nestal svatým proto, že nechal před svýma očima zabít svého syna, ale…


29. 4. 2013 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek sv. Kateřiny Sienské – 29. 4. „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým“ (Mt 11, 25). V mém životě proběhlo období, kdy jsem se cítil poctěn setkáním s nějakou…


28. 4. 2013 18:39
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle velikonoční C Během dnesní liturgie slova jsem slyšel velice provokativní verš: „Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ,Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království…


25. 4. 2013 17:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na svátek sv. Marka „Oni pak vyšli, všude kázali“ (Mk 16, 20). Apoštola Marka spojujeme s evangeliem, které nese jeho jméno díky církevnímu otci Papiášovi, který kolem roku 130 napsal, že evangelista Markem věrně zapsal kázání apoštola…


24. 4. 2013 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Jiří – 24. 4. „Dnešní svátek, moji milí, násobí naši radost z velikonoční slávy, jako když drahokam zdobí svým ušlechtilým třpytem zlato, do kterého se zasazuje.“ (Denní modlitba církve, druhé čtení) Těmito slovy začíná sv.…


20. 4. 2013 12:02
Rubrika: ČLÁNKY

„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou“ (Jan 10, 27). Jako pracující zakouším podobně jako mnozí z vás určitý rytmus všedního dne. Ráno vstát, běžet do zaměstnání, tam plnit stanovené úkoly, polední pauza, pak další úkoly, setkáním,…


18. 4. 2013 17:53
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na čtvrtek po 3. neděli velikonoční „Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše“ (Sk 8, 35). Nebyl jsem jistě dnes sám, koho zaujala slova papeže Františka: „Myslím na nás pokřtěné. Zda máme tuto sílu? A zda věříme, že k šíření…


17. 4. 2013 17:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu po 3. neděli velikonoční „Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli“ (Sk 8, 4). Ne vždy je křesťanům darován dar mučednictví. Někdy se jeví jako moudré, aby křesťan nečelil nezměrnému zlu a…


16. 4. 2013 17:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na úterý 3. neděle velikonoční „Ježíš jim řekl: ,Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.‘“ (Jan 6, 32) „Amen, amen pravím vám, chléb z nebe vám nedal kněz, pravý chléb vám dává můj Otec.“


15. 4. 2013 17:20
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí po 3. neděli velikonoční „Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců“ (Sk 6, 8-9a). Již tradičně mi…


« novější 1 2 3 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona