Archiv Březen 2013

JEŽÍŠ, PETR A MY

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně C „A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k…

K NEUVĚŘENÍ

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie C „Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.“ (Lk 24, 12) Nedávno jsem si povídal s jedním mladým mužem o víře, o…

RESTART

K prvnímu dubnu (není to apríl) jsem přeložen z Vojenské střední školy v Moravské Třebové k brigádě chemické, biologické a radiační ochrany v Liberci. Přemýšlel jsem, jak toto přeložení uchopit a napadl mne příměr „restartu počítače“.

STŮJ PŘI NÁS

Promluva na Velký pátek „Stůj při nás, když budeme slavit památku našeho vykoupení“ (Vstupní modlitba velkopátečních obřadů). Mám velice silný zážitek ze slavení liturgie na Květnou neděli. Když jsme dočetli Pašije, naslouchal jsem se zatajeným…

MÝT NOHY

Promluva na Zelený čtvrtek „Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ,Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘“ (Jan 13, 6) Jsme vychováváni, abychom konali dobro, abychom byli štědří, obětaví, vstřícní, tolerantní. A tak my se dělíme, rozdáváme velkoryse,…

KAM NÁS JEŽÍŠ DOVEDL

Promluva na Květnou neděli C „Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: ,Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a…

PRAVDOU A LÍTOSTÍ KE SVOBODĚ

Promluva na středu po 5. neděli postní „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8, 31). Proč my, kteří jsme se zrodili při křtu z Boha, nejsme stále ještě svobodnými? Jsme na tom vlastně stejně, jako ti, kteří polemizují s Ježíšem. „Amen,…

PÁN MUŽE USTANOVIL

Promluva na Slavnost sv. Josefa „Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svoji rodinou“ (Vstupní antifona mešní liturgie slavnosti sv. Josefa) Již dopředu přiznávám, že jsem si na přípravu promluvy nenalezl dostatek času, takže…

KOŠ OVOCE POSTNÍHO SNAŽENÍ

Promluva na pondělí 5. neděle postní „Přinášíme, Bože, tyto dary, abychom slavili oběť tvého Syna, a prosíme tě: přijmi jako ovoce našeho postního snažení i naši službu konanou s čistou duší a radostným srdcem“ (Modlitba nad dary v pondělí po 5.…

HŘÍŠNÍK MÁ MÍT NADĚJI

Promluva 5. neděle postní C „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší.“ (Iz 43, 18-19a) Pro službu kazatele se občas inspiruji komentáři italského kardinála Gianfanca Ravasiho. Ten píše:…

« novější 1 2 starší »