Archiv Únor 2013

28. 2. 2013 17:04
Rubrika: ČLÁNKY

„Budeme otevírat schránku na věži kostela ve Skleném,“ volal mi svitavský děkan Václav Dolák, „mohl bys dát vědět do novin?“ Slíbil jsem, že ano. Bohužel redaktoři Svitavského deníku měli plné ruce práce někde jinde. Sedl jsem proto do auta a…


28. 2. 2013 13:40
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 3. neděle postní C „Mojžíš si řekl: ,Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří‘“ (Ex 3, 3). Katechismus katolické církve ve svém prvním odstavci konstatuje: „Bůh, jenž je sám v sobě nekonečně dokonalý a blažený, v úradku své…


28. 2. 2013 10:01
Rubrika: ČLÁNKY

Při Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové existuje od roku 2011 4. armádní klub MUSADO MCS. Je institucionalizací desetileté tradice výcviku základů sebeobrany.


23. 2. 2013 19:02
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 27. neděle mezidobí B „Pro tvrdost vašeho srdce…“ (Mk 10, 5) Z povzdálí sleduji manžele s velikým obdivem, zvláště ty, kteří mají svůj vztah nastavený po roky konstantně a je jim spolu dobře (pomineme-li krátkodobé rozmary připomínající…


23. 2. 2013 18:29
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 24. neděle mezidobí B „Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět“ (Iz 50, 5). Když jsem četl první čtení z knihy proroka Izaiáše, vybavil se mi takový zvyk mezi žáky vojenské střední školy, kteří trénují…


23. 2. 2013 14:37
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 2. neděle mezidobí C „Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil“ (Lk 9, 28b). Přemýšlel jsem o Ježíšově putování Izraelskou zemí. Jednou svým apoštolům promlouvá o utrpení, které ho čeká, po několika dnech…


20. 2. 2013 11:35
Rubrika: ČLÁNKY

„Tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“ (sv. Augustin, KKC 30). Žáci Vojenské střední školy mají takřka vše zadarmo: ubytování, stravu, oblečení. Během čtyřech let jedou na lyžařský kurz, sjíždí Vltavu,…


16. 2. 2013 7:47
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 1. neděle postní C „Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel“ (Lk 4, 1-2). Jako křesťané se v cyklu liturgického roku snažíme napodobovat celý život Ježíše Krista. Dnes nám evangelium nabízí, abychom spolu se svým Pánem…


14. 2. 2013 23:25
Rubrika: ČLÁNKY

Úvaha o postní praxi „Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Mt 6, 17-18). Opět jsem zachytil poznámky,…


13. 2. 2013 8:27
Rubrika: ČLÁNKY

Úvaha k Popeleční středě „Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona