Archiv Únor 2013

SKLENSKÝ POKLAD

„Budeme otevírat schránku na věži kostela ve Skleném,“ volal mi svitavský děkan Václav Dolák, „mohl bys dát vědět do novin?“ Slíbil jsem, že ano. Bohužel redaktoři Svitavského deníku měli plné ruce práce někde jinde. Sedl jsem proto do auta a…

PROČ KEŘ NESHOŘÍ

Promluva 3. neděle postní C „Mojžíš si řekl: ,Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří‘“ (Ex 3, 3). Katechismus katolické církve ve svém prvním odstavci konstatuje: „Bůh, jenž je sám v sobě nekonečně dokonalý a blažený, v úradku své…

MUSADO PŘI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE

Při Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové existuje od roku 2011 4. armádní klub MUSADO MCS. Je institucionalizací desetileté tradice výcviku základů sebeobrany.

SDÍLENÉ SRDCE

Promluva 27. neděle mezidobí B „Pro tvrdost vašeho srdce…“ (Mk 10, 5) Z povzdálí sleduji manžele s velikým obdivem, zvláště ty, kteří mají svůj vztah nastavený po roky konstantně a je jim spolu dobře (pomineme-li krátkodobé rozmary připomínající…

NEPŘÍJEMNÉ ULIČKY

Promluva 24. neděle mezidobí B „Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět“ (Iz 50, 5). Když jsem četl první čtení z knihy proroka Izaiáše, vybavil se mi takový zvyk mezi žáky vojenské střední školy, kteří trénují…

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS

Promluva 2. neděle mezidobí C „Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil“ (Lk 9, 28b). Přemýšlel jsem o Ježíšově putování Izraelskou zemí. Jednou svým apoštolům promlouvá o utrpení, které ho čeká, po několika dnech…

NESPOKOJENÍ

„Tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“ (sv. Augustin, KKC 30). Žáci Vojenské střední školy mají takřka vše zadarmo: ubytování, stravu, oblečení. Během čtyřech let jedou na lyžařský kurz, sjíždí Vltavu,…

PROTI POKUŠENÍ

Promluva 1. neděle postní C „Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel“ (Lk 4, 1-2). Jako křesťané se v cyklu liturgického roku snažíme napodobovat celý život Ježíše Krista. Dnes nám evangelium nabízí, abychom spolu se svým Pánem…

SLYŠTE VŠICHNI, POSTÍM SE

Úvaha o postní praxi „Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Mt 6, 17-18). Opět jsem zachytil poznámky,…

ZA SEBOU ZANECHÁ POŽEHNÁNÍ

Úvaha k Popeleční středě „Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za…

« novější 1 2 starší »