Archiv Leden 2013

LÁSKA JE ZRANITELNÁ

Promluva 4. neděle mezidobí C „Láska je…“ (1 Kor 13, 4) Stále se mi na mysl vrací jedna aktivita animátorského kurzu kdysi před lety. Dostali jsme text Velepísně lásky a měli jsme nad ním ve skupinkách diskutovat a hledat, jestli v tom výčtu…

O STANDOVI

Žáci a žákyně, vojáci, učitelé, občanští zaměstnanci, s vědomím, že každé slovo může být v tuto chvíli plytké, nedostatečné, nevhodné, ale také pokoj a útěchu posilující, se k vám obracím a znovu vyslovuji jméno pana nadporučíka Stanislava Pejře,…

KARDIOGONZE

Přednáška II. kardio-konference pro NELZP Pořádá oddělení vzdělávání a rozvoje Nemocnice Na Homolce 6. 2. 2013 Úvod Dobré ráno, dámy a pánové, nápad, pozvat mne mezi vás, nosila paní Katka Krausová již skoro celý rok ve svém srdci. Neměl jsem srdce…

PO VOLBÁCH

Jak vidím volbu prezidenta České republiky já? V prvním kole jsem volil paní Zuzanu Roitovou, ve druhém kole pana Karla Schwarzenberga. V sobotním vydání Svitavského deníku během druhého kola vyšla moje odpověď na anketní otázku: „Kterému z…

KTERÉ TO JSOU DNY?

Promluva na pondělí po 2. neděli mezidobí 1. cyklus či na pátek po Popeleční středě Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě…

KRISTOVO VOLÁNÍ A PLÁČ

Promluva na pondělí po 2. neděli mezidobí 1. cyklu. „V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho ze smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu“ (Žid 5, 7;…

MATURITNÍ PLES C4A 2013

Byl jsem potěšen, že jsem objevil své jméno mezi pozvanými hosty čety 4A na maturitní ples. S velitelkou čety jsme před plesem přemýšleli o metaforách vhodných pro slavnostní proslov. Vzhledem k tomu, že velitelka zvolila své myšlenky, nabídla mi…

PROČ TAM NENÍ, CO BÝT MÁ?

Promluva 2. neděle mezidobí C „Byla svatba v galilejské Káně“ (Jan 2, 1). Začátek dnešního evangelia mne zaujal ani ne tak, pro to, co je napsáno, jako spíš kvůli tomu, co v něm chybí. Ačkoliv autor čtvrtého evangelia má ze všech evangelistů…

ZRANIT I OBVÁZAT

Úvaha nad krátkým čtením modlitby uprostřed dne 1. týdne žaltáře. „On sice ranní, ale i obvazuje, bije, ale jeho ruce uzdravují“ (Job 5, 18; liturgický překlad). Fascinuje mne Boží pedagogika. Je jiná, dokonalejší než ta naše, než naše běžná…

RADĚJI S BIBLÍ NEŽ BEZ NÍ

Ráno jsem se modlil ranní porci Denní modlitby církve. Je složena převážně z biblických textů. Ztišil jsem se v Boží přítomnosti, naslouchal jeho slovu, byl jím občerstven.

« novější 1 2 starší »