Archiv Prosinec 2012

BŮH PŘICHÁZÍ JAKO JARO

„Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť“ (Iz 35, 1). Bible byla psána v jiné kultuře. Je tedy žádoucí přiblížit text příměry, které k nám hovoří jasněji. V tomto zimním čase vzpomeňme na období, které má snad každý rád.

KDO TO JEN JE

Promluva 12. neděle mezidobí B „Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: ,Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?‘“ (Mk 4, 41) Zúčastnil jsem se sedmdesátikilometrového pochodu. Organizovala ho armáda. Byl to pochod čtyř až…

DEN BOŽÍ

Promluva 9. neděle mezidobí B Bůh je Pánem veškerého prostoru i času. Proto by mohli někteří namítat: „Proč světit nějaký určitý den, třeba neděli? Proč bych nemohl světit ten, který si vyberu. Když mám chuť pracovat a jde mi práce od ruky, proč…

VZDÁLENOST MEZI „JÁ“ A „JSEM“

Promluva na 1. neděli adventní C V responsoriálním žalmu, který je meditací nějakého tématu prvního čtení, jsme se modlili: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách“ (Žl 25, 4). Žalmy jsou slovem lidským, ale posvěceným…

MYSTERIUM FIDEI

Zastavení se v posledním dni liturgického roku Sobota po Slavnosti Krista Krále je opravdu posledním dnem církevního či liturgického roku. Slunné, mrazivé ráno. Vstoupil jsem do kostela a byl doslova uchvácen zlatem, které naplňovalo vzduch.…

« novější 1 2 3 starší »