Archiv Prosinec 2012

MARIÁNSKÉ EULOGION

Promluva na Slavnost Matky Boží, Panny Marie „Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala“ (Lk 2, 21) Dokument II. vatikánského koncilu Lumen gentium ve své osmé kapitole…

OBDIVUHODNÉ STÁŘÍ

Promluva na Svátek Svaté Rodiny „Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří, nezarmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu, ber na něho ohled, nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle.“ (Sir 3, 12-13) Nedávno mne volala nějaká paní, že její maminka slaví…

ASI UŽ SE NEDOČKÁM

Půlnoční rozjímání o uplynulém dni. Jsem nespokojený. Odpověděl jsem snad na stovku emailů s vánočními přáními, na dobrou šedesátku textových zpráv. Nad každým přáním jsem mohl rozjímat. Nevnímat, že byly často rozesílány hromadně. Aspoň to bylo…

PŮLNOČNÍ PROSBY

Bože, uskutečnit a udržet mír mezi lidmi i mezi národy není v našich silách. Mír je tvým darem. Prosíme tě za mír. Za místa, kde se lidé nenávidí a kde nenávistí trpí nejvíce bezbranní. Daruj jim útěchu a pokoj.

OŇUFAT

Promluva na Slavnost Narození Páně v noci. „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově“ (Lk 2, 11) „Já bych do kostela koncerty s koledami v adventu nepustil,“ vyjadřoval se rozhořčeně jeden kněz. Vzpomněl jsem si na jeho slova,…

ABYCHOM SE NEVYDĚSILI

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl“ (Jan 1, 18) Když jsem se zúčastnil na počátku prosince bohoslužby v pražské katedrále, kázal profesor Petr Piťha. Jeho…

VYMODLENÁ DÍTKA

Úvaha nad liturgickými texty 22. prosince. Mši svatou jsem slavil až večer. Zítra je neděle čtvrtá v letošním adventu a v pondělí Štědrý den. Četl jsem první čtení z První knihy Samuelovy: „Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač…

CO VLASTNĚ PŘINÁŠÍME?

Promluva 4. neděle adventní C – pro Svitavy „Kristus říká, když přichází na svět: ,Oběti ani dary jsi nechtěl‘“ (Žid 10, 5a). Co tedy Bůh vlastně chce po Kristu? Autor listu Židům pokračuje: „…ale dal jsi mi tělo“ (Žid 10, 5b). A co chce po nás? To…

PEČUJ, PASTÝŘI, O RÉVU

Promluva 4. neděle adventní C „Slyš, Izraelův pastýři … pečuj o tuto révu“ (Žl 80, 2.15; liturgický překlad). Žalm osmdesátý má dvě hlavní části. V první z nich je Bůh zobrazován jako pastýř, ve druhé je vinařem Izraele. Když se nad tím zamyslíme,…

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Prý měl být konec světa. Nebyl. Jsem šťastný, že můžeme spolu oslavit Vánoce. Narození Ježíše Krista se nám může stát příležitostí darovat si vzájemné odpuštění, novou šanci, rozhodnutí pro spolupráci. Petr Šabaka Obrázek mi nakreslila Máří Novotná …

« novější 1 2 3 starší »