Archiv Listopad 2012

DEN BOŽÍ

Promluva 9. neděle mezidobí B Bůh je Pánem veškerého prostoru i času. Proto by mohli někteří namítat: „Proč světit nějaký určitý den, třeba neděli? Proč bych nemohl světit ten, který si vyberu. Když mám chuť pracovat a jde mi práce od ruky, proč…

VZDÁLENOST MEZI „JÁ“ A „JSEM“

Promluva na 1. neděli adventní C V responsoriálním žalmu, který je meditací nějakého tématu prvního čtení, jsme se modlili: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách“ (Žl 25, 4). Žalmy jsou slovem lidským, ale posvěceným…

MYSTERIUM FIDEI

Zastavení se v posledním dni liturgického roku Sobota po Slavnosti Krista Krále je opravdu posledním dnem církevního či liturgického roku. Slunné, mrazivé ráno. Vstoupil jsem do kostela a byl doslova uchvácen zlatem, které naplňovalo vzduch.…

HEBKÝ DECH

Během konference vojenských kaplanů slavíme každý den bohoslužbu. Konfese se střídají s námi římskými katolíky. Ve středu slavil bohoslužbu s Večeří Páně bratr z Církve bratrské. Velice hezky, nevtíravě, radostně a kultivovaně mluvil. Samotná…

GRATULACE

Navlékáme korálky na šňůrku života den co den – není to lopota. Bílý korálek, zelený, modrý, černý – jen Bůh zůstává věrný.

PŘÍTOMNOST BOŽÍ

Promluva 8. neděle mezidobí B „Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit“ (Mk 2, 19). Krátké úvody do jednotlivých čtení v Misálu na každý den liturgického roku většinou nečtu. Nechávám…

VLÁDCE VŠEHOMÍRU

Promluva na Slavnost Krista Krále B „Moje království není z tohoto světa“ (Jan 18, 36). V prvním čtení dnešní liturgie slova, v němž Věkovitý předal svou božskou, všeobecnou, svrchovanou, nezničitelnou moc „Synu člověka“, kterého Nový zákon zjevuje…

O JEDINÉM VDĚČNÉM

Promluva na středu 32. týdne mezidobí 2. cyklus „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16a). V podobenství o deseti uzdravených…

TAK TO JE KONEC

Promluva 33. neděle mezidobí B „V těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí“ (Mk 13, 24) Dokážu si představit, že velké množství kazatelů na celém…

TU MÁTE, BABIČKO

Promluva 32. neděle mezidobí B „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice“ (Mk 12, 43). Poznal jsem jednoho kněze, který přišel do nové farnosti. Když za ním přišli farníci s prosbou, aby přijal…

« novější 1 2 starší »