Archiv Listopad 2012

1. 12. 2012 12:39
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 9. neděle mezidobí B Bůh je Pánem veškerého prostoru i času. Proto by mohli někteří namítat: „Proč světit nějaký určitý den, třeba neděli? Proč bych nemohl světit ten, který si vyberu. Když mám chuť pracovat a jde mi práce od ruky, proč…


1. 12. 2012 11:34
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 1. neděli adventní C V responsoriálním žalmu, který je meditací nějakého tématu prvního čtení, jsme se modlili: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách“ (Žl 25, 4). Žalmy jsou slovem lidským, ale posvěceným…


1. 12. 2012 9:26
Rubrika: ČLÁNKY

Zastavení se v posledním dni liturgického roku Sobota po Slavnosti Krista Krále je opravdu posledním dnem církevního či liturgického roku. Slunné, mrazivé ráno. Vstoupil jsem do kostela a byl doslova uchvácen zlatem, které naplňovalo vzduch.…


29. 11. 2012 18:28
Rubrika: ČLÁNKY

Během konference vojenských kaplanů slavíme každý den bohoslužbu. Konfese se střídají s námi římskými katolíky. Ve středu slavil bohoslužbu s Večeří Páně bratr z Církve bratrské. Velice hezky, nevtíravě, radostně a kultivovaně mluvil. Samotná…


28. 11. 2012 18:20
Rubrika: ČLÁNKY

Navlékáme korálky na šňůrku života den co den – není to lopota. Bílý korálek, zelený, modrý, černý – jen Bůh zůstává věrný.


27. 11. 2012 19:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 8. neděle mezidobí B „Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit“ (Mk 2, 19). Krátké úvody do jednotlivých čtení v Misálu na každý den liturgického roku většinou nečtu. Nechávám…


27. 11. 2012 17:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Krista Krále B „Moje království není z tohoto světa“ (Jan 18, 36). V prvním čtení dnešní liturgie slova, v němž Věkovitý předal svou božskou, všeobecnou, svrchovanou, nezničitelnou moc „Synu člověka“, kterého Nový zákon zjevuje…


17. 11. 2012 15:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 32. týdne mezidobí 2. cyklus „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16a). V podobenství o deseti uzdravených…


17. 11. 2012 15:36
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 33. neděle mezidobí B „V těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí“ (Mk 13, 24) Dokážu si představit, že velké množství kazatelů na celém…


10. 11. 2012 11:48
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 32. neděle mezidobí B „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice“ (Mk 12, 43). Poznal jsem jednoho kněze, který přišel do nové farnosti. Když za ním přišli farníci s prosbou, aby přijal…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona