Archiv Říjen 2012

PROROCKÝ DAR JE DOČASNÝ

Promluva 4. neděle mezidobí B Ginafranco Ravasi píše ve svém komentáři na dnešní liturgické texty: „Zdá se, že je paradoxně prorocká funkce vyrůstá z charismatické sféry, avšak je situována do instituce. Každopádně vnitřní uspořádání jejího poslání…

CO ZA NÁS NIKDO NEUDĚLÁ

Promluva 30. neděle mezidobí B „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ (Mk 10, 49) Jsou lidé, kterým je jejich okolí lhostejné. Žijí si tak nějak pro sebe, žijí v příjemném prostředí své spokojenosti. Mohou chodit i do kostela, kde dobíjí baterky zase jen pro…

ŽÁCI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY A LEGIONÁŘI

Když přijmeme, že se většina československých legionářů vrátila do svých domovů v roce 1920, pak jejich dětem bylo v roce 1935 patnáct let. Legionáři chtěli pro své děti to nejlepší, a proto pro ně založili školu v Moravské Třebové. Tak byl položen…

PŘEŽITÍ MUSADA - ŘÍJEN 2012

Až do pozdního večera jsem si promítal sérii fotografií z víkendu, který jsem strávil spolu se členy 4. armádního klubu Musada při Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové. Mísily se ve mne pocity obdivu k mladým, kteří jsou odhodláni na sobě…

MOC SLUŽBY

Promluva 29. neděle mezidobí B „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žid 4, 15). Na cvičení se mne zeptal jeden žák: „Pane kaplane, proč…

ZŮSTAL SÁM SE SVÝMI PŘIKÁZÁNÍMI A MAJETKEM

Promluva 28. neděle mezidobí B „Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk“ (Mk 10, 17). Až možná okatě, teatrálně přiběhl za Ježíšem onen člověk, který v podání evangelisty Matouše byl mladý a zde u Marka patří ke produktivnímu…

TANEČNÍ V PLNÉM PROUDU

Každým rokem se aktivně účastním základního tanečního kurzu. Podle mého názoru taneční patří ke všeobecnému kulturnímu rozhledu, patří k dospívání, patří k dovednostem, které kultivují osobnost.

KARPATSKO-DUKELSKÁ OPERACE

Co spojuje data 8. září, 6. října a 28. listopadu? Jsou to klíčové dny Karpatsko-dukelské operace 1944, ve které se postavilo 150 000 mužů a žen Rudé armády spolu s 16 700 Čechoslováky proti 100 000 německým a maďarským vojákům. Karpatsko-dukelská…

PRAVÉ EVANGELIUM

Promluva v pondělí 27. týdne mezidobí II. cyklus „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak“ (Gal 1, 7). Nejprve výrok apoštola Pavla otočím: jaké je to pravé…

VESMÍRNÝM TÝMÁKŮM

Fiktivní promluva na oslavu 20. let DCŽM Vesmír „Dělejte všechno bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru…