Archiv Září 2012

BOJUJ, ZVĚSTUJ, UZDRAV, KRISTE

Promluva na svátek svatých archandělů – 29. 9. „Svatý, Svatý, Svatý“ (Iz 6, 3; Zj 4, 8) Velice mne oslovil hymnus dnešních ranních chval Denní modlitby církve. Dovolím si ho citovat celý:

NAŠE ÚLOHA

Promluva 26. neděle mezidobí B „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit.“ (Mk 9, 39) Kdesi jsem četl, že církev ztratila svou majoritu ve společnosti. A s touto ztrátou se spojila druhá, a to monopol na…

KDYŽ ŠLEHNE OHEŇ NENÁVISTI

Promluva na Slavnost sv. Václava – 28. 9. „Následování Ježíše zahrnuje přijetí každodenních nedostatků a utrpení, a dokonce ochota k oběti života pro lásku k Ježíši“ (s. 177). Už jednou jsem uvažoval nad tím, že nám ze vztahu k nějakému člověku…

TO SE UŽ STALO...

Doslova se opájím jemnou, nenápadnou krásou podzimní přírody. Žádné křiklavé barvy, hluky, pronikavé vůně. Zvířata jsou plachá, tichá, ostražitá, skrytá. Květiny je potřeba hledat, pak se sklonit a pak se zatajeným dechem pozorovat jejich nádheru.

ŽÁCI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE NA DNECH NATO

Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR na letišti Leoše Janáčka v Ostravě ve dnech 22. a 23. září skončily, ale je třeba se za nimi ještě jednou ohlédnout a vyzdvihnout přítomnost těch, kteří byli sice všem na očích, ale jejichž služba nebyla ve středu…

SLOUŽIT PRO RADOST ZE SLUŽBY

Promluva 25. neděle mezidobí B V evangeliu dnešního dne sledujeme Ježíše, jak se posadí. Jeho postoj je symbolický. Chce sdělit své učení jako někdo, kdo má velikou autoritu. Obyčejný kazatel totiž podle liturgických pravidel při homilii stojí.…

PROJEV ŽÁKŮ PŘI SLIBU

Vzhledem k tomu, že jsem jim s tímto textem pomáhal, tak se osměluji jej zde publikovat. Vážený pane náměstku, pane řediteli, pane hejtmane, pane starosto, milí hosté, velitelé, učitelé, rodiče, přátelé,

SLIB ŽÁKŮ VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu každého školního roku na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové vynikají slavnostní události, mezi které patří setkání Československé obce legionářské a v jeho návaznosti slib žáků prvního ročníku svým…

ZLATÁ ŽENA

„Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cenněší než perly.“ (Př 31, 10) Je možné alespoň něco z Božího slova, z 31. kapitoly knihy Přísloví, vztáhnout i na vaši maminku, babičku, prababičku Květoslavu? Láska, srdečnost, pracovitost, oběti, štědrost,…

ZASTAVIT ŘETĚZ NENÁVISTI A ...

Promluva při ekumenické bohoslužbě pro setkání Československé obce legionářské v Moravské Třebové 20. září 2012. „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.“ (Iz 65, 17) Pod nádherným žebrovím…

« novější 1 2 starší »