Archiv Květen 2012

ŽÁCI SPOLUPRACUJÍ S CHARITOU

30. května pořádala Oblastní charita Moravská Třebová šestý ročník programu „Ukaž, co umíš“. Na uskutečnění tohoto programu měli podíl i někteří žáci Vojenské střední školy jako pořadatelé.

BIGYBOBA A JÁ

Když hledám v mlze minulosti své tehdejší postoje vůči škole, na kterou jsem se v roce 1993 hlásil, tak si vybavuji slova: „Ze všech náboženství si mohu vzít něco dobrého. Fanatikem rozhodně nebudu.“ V den přijímacího řízení jsem si přivstal, jel do…

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ 2012

Posledního květnového dne proběhlo na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové slavnostní vyřazení absolventů čtyřletého denního a tříletého dálkového studia. (...)

JEN SE PTEJ

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B „Jen se ptej…“ (Dt 4, 32) Ještě ve mně doznívají nelibé pocity ze slavení zpovědí na jedné pouti. Jsou prismatem, který rozkládá jinak jednolité světlo na celé spektrum témat. Jedno z nich vytanulo v mysli…

ZŮSTAT SVĚŽÍ

Promluva v pondělí 8. neděle mezidobí II. cyklus „Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: ,Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?‘ (Mk 10, 17) Znovu jsem při dnešní…

DUCH SVATÝ PŘICHÁZÍ DO SPOLEČENSTVÍ

Promluva Slavnosti Seslání Ducha svatého B „Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě “ (Sk 2, 1). Přemýšlel jsem nadtématem dnešní svatodušní promluvy, ale místo slov bych velice rád bych se spolu s vámi a nad vámi modlil a…

MEZINÁRODNÍ VOJENSKÁ POUŤ V LURDECH 2012

Tak snad mi míra odhodlání stačí na to, abych zaplnil bílou stránku, kterou mám před očima. Chci se rozdělit o své prožitky z letošní 54. mezinárodní vojenské poutě do Lurd. Již nějaký ten týden přešlapuji a hledám v sobě jiskru, která by zažehla…

MATKA A PROSTŘEDNICE V ŠE-ŠAN

Promluva 24. 5. – Světový den modliteb za církev v Číně „Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: ,Už nemají víno.‘“ (Jan 2, 3) Matka Ježíšova upozorňuje svého syna na nedostatek vína a pak se obrací na učedníky. V tomto příběhu se stává…

VYNÁŠET JEŽÍŠE Z KOSTELA V SÍLE DUCHA SVATÉHO

Promluva na pondělí po 7. neděli velikonoční „Pavel se jich zeptal: ,Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?‘ Odpověděli mu: ,Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.‘“ (Sk 19, 2) Četl jsem k tomuto verši podnětný komentář: „Křesťanství…

TŘETÍ KLÁNÍ

Uplynulou sobotu byla dohrána letošní fotbalová Liga mistrů, v neděli Mistrovství světa v hokeji a dnes v pondělí 21. května se začalo další utkání: profilová část maturitní zkoušky na Vojenské střední škole MO.

« novější 1 2 3 starší »