Archiv Duben 2012

25. 4. 2012 17:11
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na zádušní mši při setkání kněží Svitavského děkanátu „Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce“ (Lk 23, 44). Důvod, proč jsem vybral biblické texty pro tuto zádušní mši za našeho…


22. 4. 2012 15:58
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 3. neděle velikonoční B Když jsem si pročetl dnešní liturgické texty, nemohu jinak než kázat znovu a znovu to samé, co mnoho jiných kazatelů přede mnou podobnými slovy.


20. 4. 2012 9:58
Rubrika: ČLÁNKY

„Tak zítra si nemohu pustit žádné komerční rádio,“ pomyslel jsem si v závěru koncertu hudební skupiny Cigánski diabli, která doprovázela slavnostní zahajovací večer 17. ročníku festivalu Dny slovenské kultury v Moravské Třebové.


16. 4. 2012 12:20
Rubrika: ČLÁNKY

Zúčastnil jsem se varhanního koncertu. Impulz k úvaze mi dal řečník upozorňující před začátkem na dvě zvláštnosti varhanních koncertů ve většině kostelů naší země. A) Není vidět interpreta; B) Tleská se až na závěr. V průběhu koncertu mne napadla…


16. 4. 2012 11:30
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí po 2. neděli velikonoční „Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s…


16. 4. 2012 10:22
Rubrika: ČLÁNKY

Kulturní život Moravské Třebové v neděli 15. dubna byl obohacen odpoledním varhaním koncertem v kostele sv. Josefa, který zorganizoval Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové ve spolupráci s řádem Menších bratří františkánů a…


14. 4. 2012 21:52
Rubrika: ČLÁNKY

„V neděli bude misijní štrúdlování, doufám, že se ZÚČASTNÍŠ!“ Řekla mi jedna kamarádka, která ve farnosti vede misijní aktivity dětí. „Nikdy jsem štrúdl nedělal. Nikdy jsem nic nepekl. Mám trauma z pečení moučníků,“ odpověděl jsem zděšeně. Spát mi…


14. 4. 2012 15:44
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 2. neděle velikonoční B „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné“ (Sk 4, 32). V Katechismu katolické církve se píše: „(Sedmé přikázání) s…


10. 4. 2012 22:35
Rubrika: ČLÁNKY

V hlavě nosím ještě několik myšlenek z Tridua. Bylo by jich asi i víc, ale na tyto jsem si vzpomněl tak nějak spontánně.


8. 4. 2012 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti A my hledíme do očí Beránkovi, kterého jsme před dvěma dny obětovali. Zmatek se v nás může střídat s bázní, ohromení s radostí. Neboť tohoto beránka jsme měli přeci rádi a cítili jsme bolest…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona