Archiv Březen 2012

31. 3. 2012 12:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva Květné neděle „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech“ (první antifona při průvodu s ratolestmi). Kde se vlastně do slov této antifony připletly děti? Vždyť se o nich…


30. 3. 2012 23:11
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na sobotu po 5. neděli postní Při slovech prvního čtení z proroka Ezechiela, mi hlavou ve zkratce proběhla historie lidstva jako i vyvoleného národa. Bůh uzavřel s člověkem smlouvu, ten ji porušil. Důsledkem bylo vyhnání z ráje. Po nějaké…


29. 3. 2012 12:34
Rubrika: ČLÁNKY

Když se začala chystat dnešní společná oslava Dne učitelů, zachytil jsem nejasnou zmínku, že prý bych měl zde vystoupit a doprovodit toto odpoledne průvodním slovem. Nemohu se však spokojit s pouhou funkcí moderátora oznamujícího informace…


26. 3. 2012 10:53
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Zvěstování Páně V různých oblastech našeho života existují určité předpoklady, i kterých nelze pochybovat. Pokud bychom je negovali, vše, co stojí na nich, by se zhroutilo. V křesťanské víře se těmto předpokladům říká Pravdy,…


24. 3. 2012 12:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle postní B „Nyní je má duše rozechvěna“ (Jan 12, 27; použil jsem liturgický překlad tohoto verše, neboť ekumenický je zavádějící). „Chceme vidět Ježíše,“ prosí apoštoly poutníci z Řecka, sympatizanti s židovským náboženstvím. Jejich…


23. 3. 2012 11:04
Rubrika: ČLÁNKY

Dnes jsem otevřel zprávy a mezi řádky čtu o fámách namířených proti církvi. Cítím, že jakýsi neviditelný mozek z nás věřících dělá záměrně falešného nepřítele společnosti. Cítím spoluzodpovědnost za bourání této falše.


19. 3. 2012 7:26
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost sv. Josefa „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku“ (Mt 1, 20). O Josefovi, pěstounu Páně, se přímých svědectví moc nedohledáme. Vystupuje ze stínu dějin a zase se do nic propadá. Avšak i o něm platí…


19. 3. 2012 0:07
Rubrika: ČLÁNKY

MODLITBA ZA MILOST ŠŤASTNÉ SMRTI Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; vyslyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme. Ať nás odchod z tohoto světa nezastihne nepřipravené,…


18. 3. 2012 21:03
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 4. neděle postní B Ve druhém čtení dnešní liturgie jsme slyšeli: „Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval“ (Ef 2, 4). A v evangeliu: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho…


17. 3. 2012 17:20
Rubrika: ČLÁNKY

Celý víkend jsem měl vést postní duchovní obnovu. Pro nedostatek zájemců však byla zrušena. Zrovna jsem byl asi tři týdny předem připraven, což se nestává tak často. Možná by mě to mělo mrzet, ale nestalo se tak. Začalo totiž jaro!


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona