Archiv Březen 2012

DĚTI NEMAJÍ NIC MOUDŘEJŠÍHO NA PRÁCI

Promluva Květné neděle „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech“ (první antifona při průvodu s ratolestmi). Kde se vlastně do slov této antifony připletly děti? Vždyť se o nich…

OPĚT PŘIJDE NA SVÁTKY

Promluva na sobotu po 5. neděli postní Při slovech prvního čtení z proroka Ezechiela, mi hlavou ve zkratce proběhla historie lidstva jako i vyvoleného národa. Bůh uzavřel s člověkem smlouvu, ten ji porušil. Důsledkem bylo vyhnání z ráje. Po nějaké…

ZDRAVICE K OSLAVĚ DNE UČITELŮ

Když se začala chystat dnešní společná oslava Dne učitelů, zachytil jsem nejasnou zmínku, že prý bych měl zde vystoupit a doprovodit toto odpoledne průvodním slovem. Nemohu se však spokojit s pouhou funkcí moderátora oznamujícího informace…

VIDÍM BOHA A MARII

Promluva na Slavnost Zvěstování Páně V různých oblastech našeho života existují určité předpoklady, i kterých nelze pochybovat. Pokud bychom je negovali, vše, co stojí na nich, by se zhroutilo. V křesťanské víře se těmto předpokladům říká Pravdy,…

ZACHVĚL SE

Promluva 5. neděle postní B „Nyní je má duše rozechvěna“ (Jan 12, 27; použil jsem liturgický překlad tohoto verše, neboť ekumenický je zavádějící). „Chceme vidět Ježíše,“ prosí apoštoly poutníci z Řecka, sympatizanti s židovským náboženstvím. Jejich…

K PROTICÍRKEVNÍ MEDIÁLNÍ MASÁŽI

Dnes jsem otevřel zprávy a mezi řádky čtu o fámách namířených proti církvi. Cítím, že jakýsi neviditelný mozek z nás věřících dělá záměrně falešného nepřítele společnosti. Cítím spoluzodpovědnost za bourání této falše.

PRŮVODCE A OCHRÁNCE CÍRKVE

Promluva na Slavnost sv. Josefa „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku“ (Mt 1, 20). O Josefovi, pěstounu Páně, se přímých svědectví moc nedohledáme. Vystupuje ze stínu dějin a zase se do nic propadá. Avšak i o něm platí…

MODLITBY KE SVATÉMU JOSEFOVI

MODLITBA ZA MILOST ŠŤASTNÉ SMRTI Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; vyslyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme. Ať nás odchod z tohoto světa nezastihne nepřipravené,…

BOŽÍ PŘÁTELSTVÍ

Promluva 4. neděle postní B Ve druhém čtení dnešní liturgie jsme slyšeli: „Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval“ (Ef 2, 4). A v evangeliu: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho…

PRÁH JARA

Celý víkend jsem měl vést postní duchovní obnovu. Pro nedostatek zájemců však byla zrušena. Zrovna jsem byl asi tři týdny předem připraven, což se nestává tak často. Možná by mě to mělo mrzet, ale nestalo se tak. Začalo totiž jaro!

« novější 1 2 starší »