Archiv Únor 2012

MLČÍ ŽIVÝ BŮH?

Promluva 2. neděle postní B „Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet“ (Gn 22, 1). Jedná se o desátou zkoušku Hospodinovu a my už dopředu víme, že po této zkoušce následuje poslední sedmé požehnání, které je zároveň rozevřením Abrahámova…

DOHODNI SE

Promluva na pátek po 1. neděli postní „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu,“ (Flp 4, 13) volá apoštol Pavel v Listu Filipským. Mohu dokonce odpustit, mohu překonat akt spravedlnosti milosrdenstvím. Mohu být zvlášť „silný, pokud se stanu slabým“…

REPORTÁŽ Z POCHODU 2011

Čeká mne padesátikilometrový noční pochod. Už jeden takový mám za sebou, tak přibližně vím, co mne čeká. Je velice náročný. Jsem naplněn očekáváním a mírnou hladinou nervozity. Nepůjdu totiž sám, ale ve trojici a své společníky neznám až zas tak…

RADĚJI ZA MÁLO DOBRA

Promluva na pondělí po 1. neděli postní „Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.“ (Lv 19, 14) Z liturgických textů dnešního dne mne zaujal právě výše citovaný verš. Rád totiž…

MEZI ZVĚŘÍ

Promluva 1. neděle postní B „Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali“ (Mk 1, 13). Tento biblický verš mne provází celým dnešním dnem. Na jeho sklonku mám potřebu se zamyslet proč.

Z TRPÍKU DO MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Nedá mi to nepodělit se o krásné okamžiky ze soboty. Již nějaký čas cítím deficit chůze, přírody, čerstvého vzduchu. Dílem to nešlo, dílem bylo nepříznivé počasí. Nedávno mne navnadil jeden blog, kde autor – fotograf – objevoval odlehlá místa…

ZNAMENÍ USMÍŘENÍ

Promluva 1. neděle postní B „Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí“ (Gen 9, 13). „Mír do příští války,“ říkali jsme jako kluci, když jsme se kočkovali. Vždy, když si na tento slovní obrat vzpomenu, usmívám se…

JAK RODÍ OTCOVÉ

Den před Popeleční středou dopoledne přišla zpráva: Narodila se Klárka. A za nějakou hodinu později přišlo pozvání na porod. Když se totiž dítě přichází na svět, nerodí se jen matkám, ale i otcům. Ti zásadně rodí děti ve společenství ostatních otců.…

ÚVAHA NA PRAHU POSTNÍHO OBDOBÍ

Nejsem si jistý, jestli mne pochopí ten, kdo nenosí brýle. Já je už několik let nosím. Dívám se díky nim na svět zřetelněji. Někdy se však stane, že brýle sundám a pozorně se podívám z odstupu na jejich skla. Stává se mi, že jsou zaprášená,…

NOSITELÉ BOŽÍ PEČETI

Promluva 7. neděle mezidobí B „On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil“ (2 Kor 1, 22). Dovolím si prohlásit, že tento verš je v dnešní liturgii srdcem, centrem, interpretačním klíčem: Duch…

« novější 1 2 starší »