Archiv Leden 2012

THEATRUM MUNDI

Promluva 3. neděle mezidobí B „A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí“ (1 Kor 7, 31). K tomuto verši jsem si přečetl v jednom biblickém komentáři zajímavý postřeh: „Nepochybně si Pavel půjčuje z…

ZARADOVAL JSEM SE Z MUČEDNICTVÍ

Promluva na památku svatého Fabiána S osobou svatého papeže Fabiána mám spojenou prohlídku katakomb svatého Kalixta na římské Via Appia, když jsem tam studoval teologii. Byl jsem tam v rámci kurzu křesťanské archeologie. Kněz, který nám dělal…

RÁNO NA SLUŽEBNÍ CESTĚ

Vstával jsem v pět. Těžce. Probudila mne až ranní sprcha. Pověsil jsem přes noc vyprané prádlo. Ustrojil jsem se. Autem jsem jel třicet pět kilometrů do České Třebové na vlak. Vyplatí se mi tam jet autem – řeknu to lidově – socka vlak už je dražší…

PATŘÍME JEDNOMU TĚLU

„A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobni Gomoře bychom byli“ (Iz 1, 9). Izaiáš ve svém vstupním vidění přirovnává svůj lid k nemocnému tělu: „Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá…

RADOSTNÉ SETKÁNÍ

Promluva na Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.“ (Lk 1, 39-40) Představuji si toto setkání a porovnávám ho s tolika…

TAJEMNÉ PŘEDJÍMÁNÍ BUDOUCÍHO

Promluva 2. neděle mezidobí B „Nazítří tam Jan stál opět se dvěma svými učedníky. Pohlédl na Ježíše, který šel kolem, a řekl: ,Ejhle, beránek Boží.‘“ (Jan 1, 35-36; Jeruzalémská Bible). Setkáváme se dnes s Ježíšem, Janem Křtitelem a dvěma učedníky.…

NĚKOLIK MYŠLENEK K OTÁZCE MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ STÁTU A CÍRKVÍ

Média jsou v posledních dnech přeplněná tématem tzv. „církevních restitucí“. Mezi množstvím zpráv, které se podobají jako vejce vejci, jsem nalezl jen málo rozumných či moudrých názorů. Většinou se jedná buď o emotivní výkřiky nebo o polopravdy.…

PRVNÍ LETOŠNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ

Ačkoliv se stupnice teploměru v našem regionu pohybuje v posledních dnech spíše nad nulou, na horách jsou ideální podmínky pro zimní sporty i radovánky. Toho využila i první ze tří tříd druhého ročníku Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové.…

STAL SE ZJEVNÝM

Promluva na Slavnost Zjevení Páně Když se řekne slovo „liturgie“, tak máme před očima především mši svatou. Ale liturgie je širší pojem. Zahrnuje přeci slavení ostatních svátostí a svátostnin. Obřad – rituál – v čase je nazýván liturgický rok.

NÁSLEDOVÁNÍ A LÁSKA

Promluva na 5. ledna Dnešní večer se nám nabízí přepestrá paleta témat. Slavíme předvečer Slavnosti Zjevení Páně, žehnáme koledníkům tříkrálové sbírky, přijímáme do katechumenátu jednoho muže, naslouchali jsme štědře prostřenému stolu Božího slova a…

« novější 1 2 starší »