Archiv Prosinec 2011

CESTA DO CHRÁMU PÁNĚ

Promluva do radia Proglas 29. prosince (pustili to však později) Když začínal advent a já si připravoval promluvu, dopustil jsem se omylu. Rozjímal jsem texty ročního cyklu A, zatímco se při liturgii čte cyklus B. Tuto chybu, věřím, že Bůh zhodnotil…

DOPIS

Sešel se rok s rokem a zítra se v mnoha farnostech chystá obnova manželských slibů. Chtěl jsem zde publikovat úryvek jednoho dopisu, který mi potvrdil určité dlouholeté zcitlivění na formu obnovy manželských slibů. Vloni jsem totiž požádal, aby…

DÍTĚ JE ABSOLUTNÍ SOUHLAS S ČLOVĚKEM

Promluva na Svátek Svaté rodiny B „Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, jako bezpočtu…

NEVINNÉ OBĚTI

Promluva na Svátek Betlémských neviňátek „Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let“ (Mt 2, 16). Z médií se na nás takřka denně valí zprávy o různých…

SEM TAM NÁS NAPADNE

(recenze) KAŠPARŮ, Max. Šum z pěn. 1. vyd. Brno: Cesta 2005. 96 s. ISBN 80-7295-068-1. Od Štědrého večera uplynuly čtyři dny a já jsem už stihl zhodnotit některé Vánoční dary. Vypil jsem lahev vína od bratra, zahřál jsem si uši čelenkou od mámy a…

ŠTĚPÁNŮV PŘÍBĚH

Promluva na svátek svatého Štěpána „Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. (…) Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.“ (Sk 6, 8.10) Věřím, že když nasloucháme Božímu slovu,…

V TĚLE

Promluva na Slavnost Narození Páně ve dne. „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1, 14). Katechismus katolické církve nás učí: „Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu“ (KKC 461). Katechismus také…

STRÁŽCI NOCI

Promluva na Slavnost Narození Páně v noci. Noc má v sobě cosi tajemného, zvlášť její vrchol – půlnoc. Stále v sobě nosíme podvědomou přitažlivost, ačkoli díky frenetickému tempu naší doby často slavíme „půlnoční“ a „silvestry“ a různé „pracovní…

CO DÁME? CO DOSTANEME?

Projev na předvánočním nástupu školy Již více jak měsíc jsme zváni, abychom utráceli za dárky. Dárky jsou věci, které chceme dát druhým, abychom tak vyjádřili svůj vztah k obdarovanému. Dárky by neměli být povinností, ale příležitostí. Škoda, že to…

JEŽÍŠ TEN SKRYTÝ

Promluva 21. prosince „V těch dnech (kdy jí navštívil archanděl Gabriel) se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle;…

« novější 1 2 3 starší »