Archiv Listopad 2011

PACIENT

Posílal jsem dopis jednomu nemocnému. Nadepsal jsem ho slovem „pacient“. Zarazil jsem se. Toto slovo jsem již delší dobu nepoužíval. Co vlastně znamená?

TAKOVÝ MŮJ OBVYKLÝ VŠEDNÍ DEN

Jsou dny, a dnešek k nim patří, kdy mám touhu se rozdělit o kus životaběhu. Začnu večerem, protože z lůna noci se zrodil i dnešní den. Včera večer jsem totiž byl v sauně. Tam se mi tak dobře povídalo s jedním vojákem, že jsem vydržel víc než obvykle…

ŽIVOTOPIS O SVATÉM MARTINOVI

(recenze) HÜNERMANN, Wilhelm. Svatý Martin - rytíř milosrdenství. Olomouc: Matice cyrilometodějská 2000. soukromý tisk. s. 208. Říká se o svatém Ignáci z Loyoly, že ještě jako voják byl zraněn. K jeho lůžku mu donesli dvě knihy: rytířské romány a…

MAMINKA - SLUNÍČKO

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s…

JAK MNOHO MÁME SPOLEČNÉHO

Reflexe konference vojenských kaplanů Minulý týden proběhla v Kostelním Vydří konference vojenských kaplanů. Řekl bych, že to byl týden milostí (v necírkevním prostředí bychom použili spíš slovo „darů“).

PŘIJĎ UŽ KONEČNĚ

Promluva 1. neděle adventní B Zpovídal jsem. Přišla nějaká slečna. Vyznávala své hříchy mechanicky a velice obecně. Nedivil jsem se jí, vždyť jsem v tom kostele nikdy nezpovídal. „Modlila jsem se roztržitě, občas jsem vynechala ranní modlitbu,“…

MIROSLAV OBRAZEM KRISTA

Promluva na Slavnost Krista Krále A „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy“ (Mt 25, 31). Vybavme si pohádku Šíleně smutná princezna. Vystupuje v ní král, který se převleče, prochází setmělé ulice…

DVĚ PŘEDNÁŠKY

Dostal jsem nabídku připravit si na příští kalendářní rok dvě přednášky pro Křesťanskou akademii v Moravské Třebové. Mám si už dnes zvolit nějaká témata a stručně je charakterizovat.

VYUŽÍT VŠECHNO

Promluva 33. neděle v mezidobí A „Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další“ (Mt 25, 16, liturgický překlad). Viděl jsem jeden romantický film plný…

VOJÁK A CHARITA

Zamyšlení na památku svatého Martina „Byl jsem nahý a oblékli jste mě“ (Mt 25, 36). Svatý Martin mne opět zaujal. Voják, který se dělí o svůj plášť, biskup, který se stará o všechny, aby nestrádali ani duchovně ani tělesně, služebník Kristův, který…

« novější 1 2 starší »