Archiv Listopad 2011

1. 12. 2011 11:16
Rubrika: ČLÁNKY

Posílal jsem dopis jednomu nemocnému. Nadepsal jsem ho slovem „pacient“. Zarazil jsem se. Toto slovo jsem již delší dobu nepoužíval. Co vlastně znamená?


30. 11. 2011 23:57
Rubrika: ČLÁNKY

Jsou dny, a dnešek k nim patří, kdy mám touhu se rozdělit o kus životaběhu. Začnu večerem, protože z lůna noci se zrodil i dnešní den. Včera večer jsem totiž byl v sauně. Tam se mi tak dobře povídalo s jedním vojákem, že jsem vydržel víc než obvykle…


30. 11. 2011 11:38
Rubrika: ČLÁNKY

(recenze) HÜNERMANN, Wilhelm. Svatý Martin - rytíř milosrdenství. Olomouc: Matice cyrilometodějská 2000. soukromý tisk. s. 208. Říká se o svatém Ignáci z Loyoly, že ještě jako voják byl zraněn. K jeho lůžku mu donesli dvě knihy: rytířské romány a…


29. 11. 2011 8:50
Rubrika: ČLÁNKY

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s…


27. 11. 2011 19:48
Rubrika: ČLÁNKY

Reflexe konference vojenských kaplanů Minulý týden proběhla v Kostelním Vydří konference vojenských kaplanů. Řekl bych, že to byl týden milostí (v necírkevním prostředí bychom použili spíš slovo „darů“).


26. 11. 2011 12:18
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 1. neděle adventní B Zpovídal jsem. Přišla nějaká slečna. Vyznávala své hříchy mechanicky a velice obecně. Nedivil jsem se jí, vždyť jsem v tom kostele nikdy nezpovídal. „Modlila jsem se roztržitě, občas jsem vynechala ranní modlitbu,“…


17. 11. 2011 11:53
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Krista Krále A „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy“ (Mt 25, 31). Vybavme si pohádku Šíleně smutná princezna. Vystupuje v ní král, který se převleče, prochází setmělé ulice…


16. 11. 2011 11:35
Rubrika: ČLÁNKY

Dostal jsem nabídku připravit si na příští kalendářní rok dvě přednášky pro Křesťanskou akademii v Moravské Třebové. Mám si už dnes zvolit nějaká témata a stručně je charakterizovat.


13. 11. 2011 22:39
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 33. neděle v mezidobí A „Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další“ (Mt 25, 16, liturgický překlad). Viděl jsem jeden romantický film plný…


13. 11. 2011 17:03
Rubrika: ČLÁNKY

Zamyšlení na památku svatého Martina „Byl jsem nahý a oblékli jste mě“ (Mt 25, 36). Svatý Martin mne opět zaujal. Voják, který se dělí o svůj plášť, biskup, který se stará o všechny, aby nestrádali ani duchovně ani tělesně, služebník Kristův, který…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona