Archiv Září 2011

27. 9. 2011 15:36
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost svatého Václava „Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Mt 16, 25). Kvůli slavnosti svatého Václava jsem znovu otevřel nejen svaté Písmo, ale i legendy. Ty jsou…


26. 9. 2011 18:22
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek svatého Matouše „Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele …“ (Ef, 4, 11) Svátek apoštola a evangelisty Matouše před nás klade téma evangelizace, misií a vůbec hlásání…


26. 9. 2011 13:33
Rubrika: ČLÁNKY

Se žáky druhého a třetího ročníku Vojenské střední školy jsem byl jeden den na Dnech NATO 2011. Kromě excelentní přehlídky dynamických ukázek a možnosti prohlédnout si „vzducholety“ zblízka, jsem během celého dne potkával davy lidí. A že jich přišlo…


23. 9. 2011 12:00
Rubrika: ČLÁNKY

Adaptační proces žáků prvního ročníku Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské dospěl ke svému vrcholu – slavnostnímu slibu. Žáci se v něm přihlásili k zodpovědnosti za své studium a přípravu na budoucí profesní kariéru.


20. 9. 2011 15:16
Rubrika: ČLÁNKY

DOSTAL JSEM VELICE ZAJÍMAVÝ EMAIL: To je opravdu síla všech sil, hudba je prostě mocná. Přátelé milí, existuje několik druhů protestů. Jeden z nich vám chci ukázat výňatkem z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů odvlečených po prohrané…


17. 9. 2011 12:26
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 25. neděle mezidobí A „Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko“ (Iz 55, 6). A mnozí volali, Hospodin je vyslyšel a mnozí jej skutečně nalezli. Křestním ponořením jsme se stali Božími dětmi. Co je ve…


17. 9. 2011 11:22
Rubrika: ČLÁNKY

Šel jsem kolem informačního centra. Ve výloze byly vyvěšeny různé plakáty. Mezi nimi i pozvánka do tanečních kurzů. Podzim je s nimi nerozlučně spjat.


15. 9. 2011 22:43
Rubrika: ČLÁNKY

Na fotografii v úvodu je pan učitel Vícha. Dnes v pátek má poslední rozloučení, čili pohřeb. Povídal jsem si s ním vlastně jen jednou na nějaké zaměstnanecké sešlosti. Byl to velice zajímavý rozhovor. Hovořili jsme jak o jeho životě, o jeho lásce k…


15. 9. 2011 15:55
Rubrika: ČLÁNKY

V jedné knize jsem se dozvěděl: „Významně se na úrovni prospěchu dítěte odráží celková kulturní úroveň rodinného života, včetně způsobu trávení volného času. Činitelem výrazně tuto úroveň ovlivňujícím, je vzdělanost rodičů. Ta se mimo jiné projevuje…


12. 9. 2011 22:33
Rubrika: ČLÁNKY

Zamyšlení k památce Jména Panny Marie Byl jsem na mši, ve které se spojila nezávazná památka Jména Panny Marie s texty všedního dne. A jako mnohokrát se obojí snoubilo v libozvučný duet. Jak jsem se dočetl, památku Jména Panny Marie si začala církev…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona