Archiv Srpen 2011

CHODBY OŽÍVAJÍ

Ztichlé chodby Vojenské střední školy v Moravské Třebové se v posledních dnech začaly plnit hlasy, pracovním hlukem i typickým vrzáním koleček vozítek uklizeček. Všechny přípravy, očekávání i těšení se vyvrcholilo v podvečer posledního srpnového dne…

PŘEMOŽENÝ

Promluva 22. neděle mezidobí A Ke dnešnímu dni jsem 6264 dní, to je přibližně 150 336 hodin křesťanem. Pravda, nepočítal jsem přestupné roky, puntičkářům se tímto omlouvám. Najdou se lidé, kteří považují věřící lidi za ochuzené o život. Při pohledu…

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE A MÉDIA

Světové dny mládeže v Madridu skončily, mládež se vrátila do svých domovů, komentáře médií si hledají další témata. Snažil jsem se sledovat média pozorně. Nejprve konstatování události: Světové setkání katolické mládeže, půl milionu až milion a půl…

UZLY

Svatební kázání Kdysi jsem od svého strýce dostal knihu o uzlech. Strávil jsem nad ní mnoho hodin, abych se neučil alespoň několik základních. Pak jsem knihu někomu půjčil a jak už to tak bývá, zapomněl jsem komu a dotyčný asi zapomněl, od koho si…

VIGILIE SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽEV MADRIDU

Sleduji vigilii světových dnů mládeže v Madridu. Mísí se ve mně pocity. Neumím adorovat přes obrazovku, tak přemýšlím.

ODMÍTNOUT NEBO PŘIJMOUT

Promluva 21. neděle mezidobí A „Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi“ (Mt 16, 19). Biblista, ze kterého velice rád čerpám inspiraci pro své promluvy, Gianfranco…

KŘIČME

Promluva 20. neděle mezidobí A Hned dvakrát se ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové objevuje motiv všeobecnosti spásy. Jednou nad kazatelnou, podruhé na stropě nad kůrem. Na druhém jmenovaném obraze vidíme otevřenou bránu do…

NOSÍME SI DĚJINY

Promluva na pátek 19. neděle mezidobí 1. cyklus „Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti.“ (Joz 24, 7) Citovaný verš bychom nalezli v poslední kapitole knihy Jozue. Jozue dobyl Kanaan, rozdělil…

ZAMILOVANÁ KLÁRA

Promluva na svátek svaté Kláry Jedna moje řekněme teta mi kdysi vyprávěla, jak se s děvčaty chodila dívat do seminární kaple na bohoslovce. Dokonce mi věnovala fotografii otce biskupa Dominika Duky z primiční slavnosti. Tolik let ji schovávala. Jak…

OBECNĚ O SVĚTOVÝCH DNECH MLÁDEŽE

Již po dvacáté šesté zve papež mladé lidi, aby se vydali na pouť, aby se setkali, aby okusili jednotu v různosti kultur. Tato pouť nese název Světové dny mládeže a v letošním roce se koná v Madridu ve Španělsku. Organizátoři očekávají účast milionu…

« novější 1 2 starší »