Archiv Červenec 2011

31. 7. 2011 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 18. neděle mezidobí A „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Řím 8, 35) Do poznámkového bloku jsem si napsal otázku: Je však přeci jen něco, co nás může odloučit od lásky Kristovy? Hledal jsem a nalezl. Nejsou to příčiny vnější, vždyť „víme,…


29. 7. 2011 8:42
Rubrika: ČLÁNKY

Zamyšlení Připravuji se na katechezi, jejímž tématem je „mše svatá a život“. Základní tezí, z níž vycházím je skutečnost, že pro pokřtěného – biřmovaného katolíka je mše vedle občasné svátosti smíření, denní modlitby a ojedinělého jiného duchovního…


26. 7. 2011 21:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Gorazda „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole“ (Mt 13, 44). Připomínáme si památku na sv. Gorazda a druhy. Pojďme objevit…


25. 7. 2011 19:41
Rubrika: ČLÁNKY

Šel jsem na odpolední procházku. Sám. Vybral jsem si za cíl rozhlednu Pastýřka nad Moravskou Třebovou. Jednoduchý cíl. Byl jsem tam mnohokrát, mám to místo rád. Nabízí nadhled a rozhled. Je léto, ale krajina je pod šedivým poklopem, občas spadne pár…


25. 7. 2011 15:34
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na svátek sv. Jakuba Většího Jestliže přemýšlím, co je nejdůležitější na životě nějakého světce, určitě neopomenu prolistovat dvě knihy: misál a denní modlitbu církve (breviář). Zde je ukrytý ten největší poklad, kterým příslušný světec…


23. 7. 2011 21:49
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 17. neděle mezidobí A (poutní homilie ke sv. Jakubu v Městečku Trnávka) „Bůh řekl: ,Žádej, co ti mám dát.‘“ (1 Král 3, 5) Král Šalomoun si vybral moudré srdce schopné rozlišovat. Pak i jemu, který si zamiloval Boha, „všechno napomáhalo k…


23. 7. 2011 7:35
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na svátek sv. Brigity Švédské „Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (Jan 15, 2). Připomínáme si dnes svátek sv. Brigity Švédské, patronky Evropy. Jen zběžně jsem se…


22. 7. 2011 11:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Máří Magdalény Když jsem si začal připravovat dnešní kázání, vzpomněl jsem si na písničku - evergreen - který nazpívala Marta Kubišová, Magdaléna. Ale zde jsem se nezastavil, protože rozjímá jiné evangelium, o kamenování…


22. 7. 2011 9:13
Rubrika: ČLÁNKY

V týdnu, který nadchází, připomíná církevní kalendář památku sv. Jáchyma a Anny. Svatá Anna – chladna z rána. Okolo svaté Hanky chladné poranky. Svatý Jakub seče, Anna peče. To jsou lidová rčení, zkusme se však s těmito dvěma patrony seznámit více.


15. 7. 2011 22:44
Rubrika: ČLÁNKY

„Pán Ježíš je můj bratr.“ Takové vyjádření není až zas tak časté. Zní nám exoticky. Ježíše prohlašujeme za Mistra, Pána, Krále, Boha soupodstatného s Bohem Otcem a Duchem Svatým, ale Bratrem?


« novější 1 2 3 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona