Archiv Květen 2011

ROZHNĚVANÝ TVOŘIVÝ

Když jsem se osobně setkal s prof. PhDr. Jaro Křivohlavým, CSc. a strávil v jeho přítomnosti velice pěkný večer, uchvátil mne svou osobitostí a řekněme lidovým řešením těch nejzašmodrchanějších problémů, a rovněž vzhledem k úctyhodnému věku, svou…

JAKO PTÁCI

Po přijímání jsem se posadil. Lidé dozpívali. Nastala chvíle ticha, ve které bychom měli přebývat s tím, kterého jsme přijali. Skrze otevřená okna a dveře kaple bylo slyšet ptáky, jak zpívají. Napadl mne příměr, který je velice neumělý, ale někoho…

UČIŇ MÍR

Zpracovával jsem fotky z prezentace sebeobrany, jaká se učí na naší (vojenské) škole. Pustil jsem si k tomu muziku od The Webb sisters (zde). Píseň mě zaujala natolik, že jsem ji nakonec věnoval více pozornosti než samotným fotografiím a přemýšlel…

CHCE TO ČINY

Promluva 6. neděle velikonoční A „Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil“ (Sk 8, 6). Skutky musí doprovázet slova. Slova bez skutků se stávají mlácením do plechu, do prázdné slámy, nebo…

K NOCI KOSTELŮ

V pátek proběhne Noc kostelů. Média poslední dobou chrlí články o různých nabídkách: od slaňování a opékání buřtů až po modlitby, duchovní rozhovory a kulturní programy.

DĚTEM O KOSTELE NA KŘIŽÁKU

„Petře, mohl bys provést jednu školu po kostele na Křižáku?“ Oslovil mne známý hlas v telefonu. Souhlasil jsem, ale pak mi začalo docházet, k čemu jsem se nabídnul. Kostel Nalezení Svatého Kříže na Křížovém vrchu nad Moravskou Třebovou stojí…

DOBRÝ, DOKONALÝ, KRÁSNÝ

Promluva 4. neděle velikonoční A „Ego eimi ho poimen ho kalos – Já jsem dobrý pastýř“ (Jan 10, 11). Schválně jsem se pokusil přepsat tento Kristův výrok řecky, protože v řeckém jazyce má charakteristika „dobrý“ i další významy.

S POUTY SVOBODNĚ

Během jedné z příprav na biřmování dočítali mladí Skutky apoštolské. Již dlouho jsem je nečetl, a proto jsem se velice bavil. Posuďte sami: Naskočíme do děje v moment, kdy apoštol Pavel hájí svou víru před králem Agrippou:

ANDĚLSKÁ DŘINA A VTIP

Je pozdě v noci, jsem již takřka „mrtvý“, ale nedá mi to nepodělit se o jeden postřeh, který jsem nabyl při hlásání evangelia při mešní liturgii, kterou jsem právě slavil.

HORIZONTY

Před týdnem jsem jel autem na otočku do Říma. Vstával jsem velice časně a večer jsem usínal ve „Věčném městě“. Tři dny nato jsem přes noc jel domů.

« novější 1 2 starší »