Archiv Duben 2011

29. 4. 2011 23:11
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 2. neděli Velikonoční 1. května 2011 Dnešní den je velice plodný. Slavíme neděli „in albis“, kterou se završuje velikonoční oktáv. Jsme generací, která je svědkem přeznamenání tohoto prastarého titulu na neděli Božího milosrdenství …


29. 4. 2011 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

(příspěvek do ročenky školy) Jsem velice vděčný, že mohu věnovat letošním maturantům nějaké to slovo povzbuzení. Chvíli jsem přemýšlel o tématu, až se mi vybavil verš z biblických žalmů: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“ (Žalm…


26. 4. 2011 18:09
Rubrika: ČLÁNKY

Pročítaje knihu Radima Palouše K filosofii výchovy, napadá mne mnoho myšlenek, o které mám potřebu se rozdělit. Nabízí se navázat na filosofa úvahou více teologickou.


26. 4. 2011 17:09
Rubrika: ČLÁNKY

Nedávno jsem odpovídal na jeden velice složitý pletenec dotazů. Rozhodl jsem se proto, že se pokusím jednoduchým způsobem reflektovat svou víru. Už nyní pozoruji, jak nedokonale jsem vše formuloval. Přesto si myslím, že by se následující text mohl…


24. 4. 2011 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně „Proto Hospodin Bůh vyhnal (člověka) ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu…


23. 4. 2011 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Bílou sobotu Mám v tuto chvíli prodloužit naslouchání Božího slova o promluvu. Přiznávám se, že se mi příliš nechce zasahovat do plynutí liturgie. Proto má slova budou jen opakováním jedné myšlenky mezi tolika ostatními, které se usazují…


22. 4. 2011 9:09
Rubrika: ČLÁNKY

Stává se mi, že když začnu číst nějakou knihu a je dobrá, zastavím se někde na prvních stranách a nemohu dál, dokud neformuluji svůj objev a nerozdělím se o své nadšení z autorovy myšlenky. Tak tomu bylo i v případě knihy K filosofii výchovy od…


22. 4. 2011 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Velký pátek „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj,…


21. 4. 2011 8:07
Rubrika: ČLÁNKY

Velikonoční svátky kulminují. Ale co si pod velikonočními svátky představit? Jak je prožít? Tyto otázky mne napadají jako křesťana, který chce nabídnout tyto dny nejen jako nepracovní, ale jako dny slavnostní.


21. 4. 2011 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Zelený čtvrtek „Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu“ (Ex 12, 3). „Nový zákon je skryt ve Starém, zatímco Starý je odhalen v Novém zákoně“ (sv. Augustin; in KKC 129). Těžko lze pochopit…


« novější 1 2 3 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona