Archiv Březen 2011

KDYŽ SE KÁCÍ LES, LÉTAJÍ TŘÍSKY

Promluva 4. neděle postní A „,Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?‘ Ježíš odpověděl: ,Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.‘“ (Jan 9, 2-3) Učedníci reagují tak,…

NENECHEJ VĚČNOST UTÍKAT KOLEM SEBE

Promluva 3. neděle postní A „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ (Jan 4, 14) Tak se naplňuje předobraz skály, která se pod úderem Mojžíšovy…

ACH JO

Jak se žije takovému člověku, který popostrkuje pravdu tam, kam se mu hodí? Který nikdy nejedná přímo, ale vždy za zády? Který je schopen do očí lhát, aniž by se začervenal? Znám takové lidi: slizouni, kličkaři, prospěcháři, lháři, demagogové,…

PŘED NAŠIMA OČIMA

Promluva 2. neděle postní A „A byl proměněn před jejich očima“ (Mt 17, 2). Dlouho jsem hledal slova, abych mohl otevřít tajemství proměnění, ale na nic kloudného jsem nenarazil. Ježíš zakázal učedníkům o této události mluvit. Tajemství je možné…

ŽIVOT

Večer jsem zaslechl zvučný hlas kosa. Spatřil jsem první kvítko jaterníku. Je tu jaro. Den se prodlužuje, teplota stoupá. Světlo vítězí nad tmou, život nad smrtí.

VÍRA

Zase jsem slyšel názor, že víra je pro lidi pouhou berličkou v tvrdém údělu. „To není tak,“ reagoval jsem, aniž bych vysypal z rukávu pádné a přesvědčující argumenty. Skutečně, už tolikrát jsem se s tímto názorem setkal, pokaždé mi byl tak nějak…

NADĚJE

I přesto že nejsme kočovníci, celý život putujeme. „Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné,“ zpívá se v jedné písničce. Stále máme před očima nějaký obzor, za kterým se ukrývá další a další a další. Motorem nám je naděje.

LÁSKA

„Kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje“ (Bible, 1. list Korintským 13). Dovolím si směle tvrdit, že všechno dobré, co v životě potkáme nebo učiníme je utkáno z lásky. Byli…

POKUŠENÍ

Promluva 1. neděle postní A „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla“ (Mt 4, 1). Každý z nás byl někdy nemocný nebo jinak oslabený, každý z nás zažil, že oslabeným byl někdo blízký. Kolem takového člověka pak chodíme po…

NESCHOVANÍ

Jeden kněz mne zaujal myšlenkou: „Kdo se modlí, nemá problém se svátostí smíření. Modli se a poznáš své hříchy.“ Přemýšlel jsem o té myšlence a musím jí dát za pravdu. Vždyť i Adam s Evou se schovali před Bohem, když okusili plodu zakázaného stromu.…

« novější 1 2 starší »