Archiv Únor 2011

NOVÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP

V souvislosti s aktuálním jmenováním královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála zde se nabízí příležitost vyložit, kým vlastně tento církevní představitel je, co je náplní jeho služby a co je možné od něho očekávat.

TEMPI FORTI

V nadcházejícím týdnu vstupují křesťané do období, kterému se říká „silné“ – otevírá se postní čtyřicetidenní. Význam Popeleční středy je připomenout si svoji lidskou křehkost, konečnost a bohužel ubohost. Tento den nastavuje zrcadlo do našeho nitra…

MÓDA

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ (Mt 6, 31-32) Ježíš se ve své „řeči na hoře“…

VSTŘÍCNOST

Před nedávnem mi zvonil telefon. Nestihl jsem ho vzít. Volal jsem zpátky, ale nešlo to. „Zavolají jindy,“ řekl jsem si. A skutečně. „Dobrý den, měl byste čas na krátký monitorovaný rozhovor,“ ozval se velice příjemný hlas. Čas jsem měl, a tak jsem…

OBRÁCENÍ TVOŘÍ SLUŽEBNÍKY

Promluva na Svátek stolce svatého apoštola Petra „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel jí nepřemohou“ (Mt 16, 18). Dnešním svátkem prosí papež o modlitbu za svou službu.

NAŠE MALÉ VÁLKY

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé“ (Mt 5, 45). Jsou skutečnosti a roviny našeho života, které je potřeba přijmout jako určitou konstantu. Jedou z nich je…